Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

HUOM: Pakoteasetusta on muutettu (2024/1745). Katso uusimman muutoksen mukaiset tulkinnat 2.7. päivätystä uutisesta otsikolla "Venäjän kansalaisten yksityislentäminen vapautettu pakoteasetuksen muutoksella".

EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö aikoo lentää joko Venäjällä, Venäjällä rekisteröityä ilma-alusta, venäläisen omistamaa tai käyttöönsä tilaamaa ilma-alusta tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistamaa tai käyttöönsä tilaamaa ilma-alusta. Yksityislentäminen on EU-tuomioistuimen uuden tulkinnan mukaan sallittua Venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille esimerkiksi lentokerholta vuokratulla ilma-aluksella. 

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on päivittänyt linjauksiaan Venäjän kansalaisia ja kaksoiskansalaisia koskevien ilmailurajoitusten osalta 8.3.2024 (Ulkoinen linkki). Muutokset ovat seurausta EU-tuomioistuimen tuomiosta asiassa Islentyeva v Council (Case T-233/22). 

Tuomioistuin on ottanut päätöksessä kantaa 'controlled' sanan tulkintaan siten, että aiemmin kielletty yksityislentäjien lentotoiminta Euroopassa olisi sallittua. Edellytyksenä tälle on, että lentäjän ohjaama ilma-alus ei ole Venäjällä rekisteröity, venäläisen omistama tai käyttöönsä tilaama tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistama tai käyttöönsä tilaama.

Tämän tulkintamuutoksen seurauksena myös yksityislentäjän tai harrastelentäjän kouluttaminen, lentokokeet ja tarkastuslennot ovat sallittuja, mikäli oppilaan tarkoituksena on operoida ilma-aluksella, joka ei ole Venäjällä rekisteröity, venäläisen omistama tai käyttöönsä tilaama tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistama tai käyttöönsä tilaama, eikä hänellä ole tarkoituksena lentää Venäjällä. Myös lentokerhon nimissä suoritettava laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta ovat sallittuja, samoin kuin toimiminen lennonopettajana koulutusorganisaation alaisuudessa.

Oppilaan velvollisuutena on osoittaa yllä mainittujen vaatimusten täyttyminen kirjallisesti. Tositteet toimitetaan koulutuksen alkaessa sekä teoria- ja lentokouluttajalle että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Mikäli kyseessä on henkilö, jolla jo on lupakirja, tulee hänen toimittaa tarkastuslentäjälle tai lennonopettajalle ennen tarkastuslennon tai kertauskoululennon suorittamista vakuutus siitä, että edellä mainitut vaatimukset täyttyvät.

Valaehtoinen vakuutus (Ulkoinen linkki)

Muuta huomioitavaa


EU:n pakoteasetuksissa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Pakotteiden toimeenpanosta vastaavat hallinnonaloillaan muun muassa eri ministeriöt, Ulosottolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta, Rajavartiolaitos ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja