Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Nopea 5G saatavilla jo yli 1,8 miljoonaan kotitalouteen Suomessa

Nopea 100 megainen 5G-verkko oli saatavilla ideaaliolosuhteissa jo yli 1,8 miljoonaan kotitalouteen vuoden 2020 lopussa. Osuus oli siten 67 % kaikista kotitalouksista. 5G-verkko keskittyy asutuskeskuksiin sekä pääväylien yhteyteen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ensimmäiset 5G-peittotiedot teleyrityksiltä keräämiensä tietojen perusteella. "Vuoden 2020 lopussa latausnopeudeltaan 100 megainen 5G-peitto kattoi 67 % suomalaisista kotitalouksista ja hieman yli 2 % Suomen maapinta-alasta", kertoo viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi. Vielä nopeampi 300 megainen mobiilipeitto kattoi 60 % kotitalouksista, mikä on noin 1 % maapinta-alasta. Jo 109 kunnassa oli 5G-tukiasemia, joita kokonaisuudessaan Suomessa on lähes 3 000. 

Vuodenvaihteessa 100 megainen 4G-mobiilipeitto kattoi Suomen maapinta-alasta 17 %, mikä vastaa 93 % suomalaisista kotitalouksista. Nopeudet ovat saatavilla ideaaliolosuhteissa, joissa verkko on ruuhkaton, käyttäjän ja tukiaseman välillä ei ole esteitä sekä laite on uusi ja nopea.

Kartalla esitetään matkaviestinverkon 4G 100 mbit/s ja 5G 100 Mbit/s peittoalueet Suomessa vuoden 2020 lopussa.
Kuva 1. Matkaviestinverkon 100 megan 4G- ja 5G-peitot ideaaliolosuhteissa.

Nopea mobiiliverkko rakentuu käyttäjämäärien ehdoilla

Nopeat mobiiliverkot rakentuvat ensimmäisenä asutuskeskuksiin. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Maarianhaminassa ja Raisiossa kaikki kotitaloudet olivat 100 megaisen 5G-verkon alueella. Asutuskeskusten lisäksi mobiiliverkot rakentuvat ensimmäisinä suurimpien tieverkkojen yhteyteen. Vuoden 2020 lopussa 5G-verkon 100 megainen peitto kattoi 17 % Suomen kanta- ja valtateistä sekä 18 % rataverkosta. Vastaavat luvut 100 megan 4G-verkosta olivat 57 % sekä kanta- ja valtateistä että rautateistä.

Kuva 2. Kartalla esitetään matkaviestinverkon 4G 100 mbit/s ja 5G 100 Mbit/s peittoalueiden osuus kanta- ja valtateistä sekä rautateistä vuoden 2020 lopussa.
Kuva 2. Matkaviestinverkon 4G- ja 5G-peittojen 100 megan kattavuus ideaaliolosuhteissa kanta- ja valtateillä sekä rautateillä.

Todennäköisesti 5G-verkon kasvuvauhti ainoastaan kiihtyy, kun uudet taajuusalueet otetaan enenevissä määrin käyttöön. Tämä onkin tarpeen, sillä vaikka 4G-verkko riittänee useimpiin lähitulevaisuuden käyttötarpeisiin, vaativat esimerkiksi jotkin automaattiliikenteen käyttötapaukset matalaviiveisempiä 5G-verkkoja. Traficomin teettämän liikenneväyliä koskevan viestintäverkkojen kustannusselvityksen mukaan tulevaisuuden haasteena nähdään se, että monet liikenneratkaisut vaativat jatkuvaa kapasiteettia, esimerkiksi taattua 30 Mbit/s tai 100 Mbit/s latausnopeutta, mikä nykyisellään on monin paikoin vielä kaukana.

Mobiilipeittokarttoja ja niiden muutoksia on kuvattu Traficomin animaatiossa (Ulkoinen linkki) (YouTube).

Tietoa mobiilipeittojen laskennasta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin operaattoreilta keräämät matkaviestinverkon peittotiedot perustuvat yhteisiin taajuusaluekohtaisiin signaalinvoimakkuuden raja-arvoihin. Kattavuus edustaa alueita, joilla kyseinen palvelu on saatavissa tavanomaisella matkaviestinverkon päätelaitteella ulkotiloissa noin 1,5 metrin korkeudella maan pinnasta.

Teoreettisella tai laskennallisella mobiilipeitolla tarkoitetaan sitä, että mainittu nopeus on saatavilla mainitulla alueella ideaaliolosuhteissa. Nämä nopeusluokkakohtaiset peitot eivät siis ota huomioon esimerkiksi muita samalla alueella samaa verkkoa käyttävien aiheuttamaa hidastumista, rakennusten ja luonnonesteiden tuomaa hitautta tai käytettävän laitteen ominaisuuksien aiheuttamaa nopeuden laskua. Peitot ovat ulkopeittoja eli ne eivät kuvasta sisätilakuuluvuutta.

Kotitaloussaatavuus lasketaan sen mukaan, kuinka suuri osa kotitalouksista on kyseisen teoreettisen peiton alueella. Maantieteellinen peitto lasketaan maapinta-alasta.

5G-peitto viittaa Traficomin tiedonkeruussa sellaiseen verkkoon, joka käyttää joko ainoastaan 5G-verkon teknologiaa tai hyödyntää myös osin 4G-verkon ominaisuuksia. Vain 5G-verkon teknologiaa käyttävien 5G-verkkojen peitot ovat vielä hyvin pieniä, koska niiden hyödyntämiä korkeampia taajuusalueita ollaan vasta ottamassa käyttöön.

Lisätietoja

Tutki oman alueesi matkaviestinverkon peittotietoja Monitorin infokartoista (Ulkoinen linkki).

Kunta- ja maakuntakohtaiset kotitaloussaatavuudet sekä maantieteelliset peitot (Ulkoinen linkki) 

Traficomin tiedonkeruussa käytetään yhtenäisiä määritelmiä ja mobiilipeittojen keruussa esimerkiksi nopeusluokille yhtenäisiä taajuusaluekohtaisia signaalinvoimakkuuden raja-arvoja. Näihin voi tutustua tarkemmin määritelmädokumentissa (Ulkoinen linkki).

Traficomin teettämä Viestintäverkkojen kustannusselvitys liikenneväylillä (Ulkoinen linkki).

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi, p. 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi

Erityisasiantuntija Elina Pallas, p. 0295 390 126, elina.pallas@tarficom.fi