Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Norjassa tarkennettu henkilöliikenteen kabotaasin määritelmä

Ulkomaiset kuljetusyritykset voivat suorittaa kuljetuksia Norjan sisällä korkeintaan 20 päivän ajan peräkkäin. Yhden kalenterivuoden aikana näitä kuljetuksia saa suorittaa enintään 30 päivän verran. Linjaus on tullut voimaan 1.1.2024.

Norjan liikenneministeriö on antanut linjauksen henkilöliikenteen kabotaasisääntöjen kansallisesta määrittelystä. Yhteisöluvan haltijalla on oikeus harjoittaa tilapäistä kabotaasia toisen EU-/ETA-valtion alueella. Tilapäisen henkilöliikenteen kabotaasin määritelmää tarkentaakseen Norjan liikenneministeriö on linjannut, että Norjan valtion alueella on sallittua harjoittaa kabotaasia enintään 20 päivän jaksossa ja enintään 30 päivän ajan yhden kalenterivuoden aikana. Linjaus on voimassa 1.1.2024 alkaen. 

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen sopimuksen nojalla Norjaan liikennöitäessä ei tarvitse kuljetuskirjaa, joka vaaditaan tilapäiselle henkilöliikenteelle muualle EU:n ja ETA:n alueelle suuntautuville kuljetuksille. Liikenteenharjoittajan ei siten tarvitse jatkossakaan hakea EU-kuljetuskirjavihkoa Traficomista Norjaan tai muihin Pohjoismaihin suuntautuville satunnaisen henkilöliikenteen kuljetuksille, mutta Norjan uudet rajoitukset kabotaasia koskien on huomioitava.

Lisätiedot

ammattiliikenne@traficom.fi

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä koskeva asetus No. 1073/2009

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä solmittu valvonta-asiakirjojen poistamista tilapäisessä linja-autoliikenteessä koskeva sopimus  SopS 3/2004