Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vuonna 2022 tieliikenteessä menehtyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 189 henkilöä, mikä on alhaisin määrä tilastohistoriassa. Nuorten kuljettajien liikennekuolemien määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Samalla ikäpoikkeusluvan suosio on kasvanut edelleen nuorten keskuudessa.

Tieliikenteessä menehtyneiden määrä pieneni vuonna 2022

Vuonna 2022 tieliikenteessä menehtyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 189 henkilöä. "Kuolleiden määrä on pienin nykymuotoisen tieliikenneonnettomuustilaston historiassa. Sekä autolla liikkuneita, että pyöräilijöitä kuoli vuonna 2022 vähemmän kuin edellisinä vuosina", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Riikka Rajamäki.

Tieliikenteessä kuolleet: Vuonna 2001 433 ja vuonna 2022 189
Kuva 1. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet vuosina 2000-2022. Lähde Tilastokeskus tieliikenneonnettomuustilasto. Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoa

Nuorten kuljettajien liikennekuolemien määrä ennallaan

Nuorten henkilö- ja pakettiautonkuljettajien liikennekuolemien määrä pysyi vuonna 2022 jokseenkin edellisvuosien tasolla. 17-20-vuotiaita kuljettajia kuoli 13 henkilöä, kun viiden edellisen vuoden keskiarvo oli 11 kuollutta.

Sen sijaan nuorten moottoripyöräilijöiden kuolemat vähenivät. Vuonna 2022 menehtyneitä oli 2 henkilöä, viiden edellisen vuoden keskiarvo oli 6 henkilöä. Nuoria mopoilijoita ei ennakkotietojen mukaan kuollut lainkaan vuonna 2022, kuten ei edellisenäkään vuonna.

Tieliikenteessä kuolleet nuoret kuljettajat vuosina 2013-2022, lähde Tilastokeskus tieliikenneonnettomuustilasto. Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoa.

17-vuotiaat henkilöauton kuljettajat olivat osallisena kolmessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja 82 loukkaantumiseen johtaneessa poliisin tietoon tulleessa onnettomuudessa vuonna 2022. Näissä onnettomuuksissa kuoli 3 ja loukkaantui 136 henkilöä. 17-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksissa kuolleiden  määrä pieneni ja loukkaantuneiden määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2021.

Onnettomuudet, joissa osapuolena 17-vuotias henkilöautonkuljettaja

 

2019

2020

2021

2022

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet

2

7

4

3

Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet

42

75

65

82

Onnettomuuksissa kuolleet henkilöt

3

10

4

3

Onnettomuuksissa loukkaantuneet henkilöt

77

114

91

136

 Taulukko 1. Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet, joissa oli osapuolena 17-vuotias henkilöautonkuljettaja, vuosina 2019-2022. Lähde Tilastokeskus tieliikenneonnettomuustilasto. Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoa.

Ikäpoikkeuslupien suosio kasvaa edelleen

17-vuotiaista yhä suurempi osa hankkii henkilöauton ajokortin ikäpoikkeusluvalla. Vuonna 2022 jo 31 % ikäluokasta hankki ajokortin ikäpoikkeusluvalla. Vuonna 2021 vastaava osuus oli 27 %.

Kuva 3. B-luokan ajokokeen hyväksytysti suorittaneet 17-vuotiaat vuositasolla suhteutettuna ikäluokkaan.

Ikäpoikkeuslupien osuudet ovat kasvaneet etenkin Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kainuussa ja Lapissa. "Etenkin Etelä-Pohjanmaalla osuus on merkittävä, jo 60 % 17-vuotiaiden ikäluokasta on suorittanut henkilöauton ajo-oikeuden ikäpoikkeusluvalla", kertoo erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Kuva 4. Vuonna 2022 myönnetyt ikäpoikkeusluvat maakunnittain suhteutettuna ikäluokkaan.

Vuonna 2022 kaikista hyväksytyistä B-ajokokeista jo 47 prosenttia oli 17-vuotiaiden suorittamia. Vuonna 2021 vastaava osuus oli 40 prosenttia ja vuonna 2020 33 prosenttia. "Henkilöauton ajokortin hankkimisessa näkyy entistä selvemmin tarve liikkumiseen eikä tietyn ikärajapyykin saavuttaminen. Tällä on vaikutusta myös liikenneturvallisuuteen. Ajokorttilain uudistuksen seurantatutkimus osoitti, että 17-vuotiaiden todennäköisyys joutua henkilövahinko-onnettomuuteen väheni, vaikka yhä useammalla 17-vuotiaalla on henkilöauton ajokortti", sanoo Uusitalo.

Kuva 5: Hyväksytyt B-ajokokeet vuositasolla ikäryhmittäin.