Oulun edustalle uudet merikarttapainokset

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut uudet painokset merikartoista 57, 58, 60, 119 ja 958.

Kartoissa on esitetty Oulun noin 90 kilometrin mittainen 12,5 metriin syvennetty kauppamerenkulun väylä, joka kulkee suurelta osin uutta linjausta pitkin. Liikennöinti väylällä voidaan aloittaa 1.7.2019.