Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut päivitetyn määräyksen alusten paloturvallisuudesta. Määräyksellä asetetaan tarkempia teknisiä määräyksiä yleisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja alusturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi. Määräys astuu voimaan 1.5.2023.

Määräyksen kieli- ja ulkoasua on täsmennetty ja määräykseen on tehty soveltamista tarkentavia muutoksia. Lisäksi päivitetty määräys sisältää muille kuin polttomoottorilla liikennöiville aluksille tarkoitettuja paloturvallisuusvaatimuksia.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Toni Karppinen, toni.karppinen@traficom.fi, p. 029 534 5231
ylitarkastaja Christer Berntsson, christer.berntsson@traficom.fi, p. 029 534 7335