Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Digitalisaatio leimaa postimarkkinoita entistä vahvemmin. Tämä näkyy verkkokaupan ja siten pakettien määrän vahvana kasvuna. Kirjepostin määrä sen sijaan jatkaa laskua kiihtyvällä vauhdilla. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemasta postimarkkinaselvityksestä vuodelta 2019. Selvitystä varten on kerätty tietoa eri postilähetyslajien volyymien kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Vuonna 2019 postitoimialalla jatkui edellisvuosilta tutut trendit. Koko 2000-luvun käynnissä ollut ja toimialaa syvästi muuttanut digitalisaation synnyttämä kehitys kiihtyi viime vuonna monelta osin. Leimaa antaviksi tekijöiksi vuoden 2019 osalta muodostui kirjepostin kiihtyvä laskuvauhti, pakettimarkkinoiden voimakas kasvu ja loppuvuoteen ajoittunut, Postin toimintaan vaikuttanut lakko.

Viime vuoden lukujen valossa perinteisen paperisen postin tilanne näyttää haastavalta, mutta ei ilmiönä uudelta. Kirjepostin määrä on jatkanut laskua kiihtyvällä tahdilla, viime vuonna laskua oli selvästi yli 10 %. Entistä pienemmästä kokonaismäärästä kilpailee Postin kanssa aiempaa vahvempina toimijoina joitakin vuosia markkinoilla olleet lehtikustantamoiden omistamat postiyritykset, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan muutamilla prosenttiyksiköillä edellisvuodesta. Niiden osuuden koko kirjemäärästä arvioidaan olevan edelleen alle 10 %. 

Laskeva trendi on jatkunut myös painetuissa lehdissä. Traficomin arvion mukaan sanomalehdissä jakelumäärä väheni reilut 10 % ja aikakauslehdissä jakelumäärän laskun arvioidaan olleen samaa suuruusluokkaa. Jakelun kannalta kokonaisuutta hämmentää lisäksi maan sisäinen muuttoliike, jonka seurauksena ihmiset kerääntyvät kasvukeskuksiin ja haja-asutusalueilla asukasmäärät laskevat. Jakelukustannukset eri alueilla poikkeavat merkittävästi toisistaan asukastiheyden suuresta vaihtelusta johtuen.

Muista postilähetyslajeista poiketen pakettijakelun markkina kasvoi edellisvuoden tapaan hyvin vahvasti myös vuonna 2019. Verrattain hyvä yleinen taloussuhdanne ja kulutuksen edelleen nopeana jatkuva siirtymä digikanaviin edesauttoi verkkokaupan vahvan kasvun jatkumista myös vuonna 2019. Pakettien määrän arvioidaan kasvaneen lähes 10 %. Pakettijakelusta onkin muodostunut alan toimijoille supistuvaa kirje- ja lehtijakelua korvaava liiketoiminta-alue. Kansainvälisen vertailun perusteella verkkokaupassa ja sen myötä pakettilogistiikassa voi olettaa edelleen olevan kasvupotentiaalia, sillä suomalaiset ovat ostoaktiivisuudessa vielä matalammalla tasolla moneen vertailumaahan nähden.

Lisätietoja

Postimarkkinaselvitys 2019