Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Pakettien määrä kasvoi vahvasti - lehtien jakelumäärissä tasaantumista

Koronapandemian vaikutukset näkyivät myös postitoimialalla. Kuluttajat siirtyivät aiempaa enemmän verkkokauppaan, joka näkyi pakettijakelun kasvuna. Painettujen lehtien pitkään jatkunut jakelumäärien lasku vaikuttaa pysähtyneen. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemasta postimarkkinaselvityksestä vuodelta 2020. Selvitystä varten on kerätty tietoa eri postilähetyslajien volyymien kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Sanomalehtien ja aikakauslehtien jakelumäärät ovat vähentyneet yhtäjaksoisesti useiden vuosien ajan. Tämä kehitys näyttää pysähtyneen vuonna 2020. Traficomin arvion mukaan sekä sanomalehtien että aikakauslehtien jakelumäärät olisivat pysyneet hyvin lähellä edellisvuoden tasoa.  Tiedossa ei ole yksittäistä selkeää syytä siihen, että viime vuonna päättyi ainakin hetkellisesti pitkään jatkunut laskeva kehitys. Eräs tilanteeseen vaikuttanut seikka saattaa olla koronapandemian myötä lisääntynyt kotona vietetty aika, jolloin myös perinteisten lehtien lukemiseen on enemmän aikaa.

Osoitteellisten kirjeiden jakeluvolyymin laskuvauhti pysyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, volyymi laski vuoden aikana selvästi yli 10 %. Postin jakama kirjemäärä laski hieman nopeammin, koska muut kirjejakelun toimijat ovat saaneet lähetyksistä aiempaa suuremman osuuden. Digitalisaatiota pidetään keskeisenä selityksenä kirjepostin suosion laskuun, koska sen vaikutukset juuri viestinvälitykseen ovat olleet merkittäviä. 

Koronapandemia kiihdytti verkko-ostosten kasvua

Verkkokauppa teki jo vuonna 2019 selvän kasvuloikan mutta viime vuosi osoittautui lopulta vielä edeltäjäänsä vahvemmaksi tässä suhteessa. Koronapandemia ohjasi kuluttajat verkko-ostoksille tehokkaasti ja markkinatarjonta laajeni ennen vain perinteistä kivijalkakauppaa tehneiden yritysten siirtäessä toimintaansa verkkoon. Kehitys näkyi suoraan pakettien määrän runsaana kasvuna, Traficomin arvion mukaan jakeluvolyymi kasvoi kappalemääräisesti noin 20 % edellisvuoteen verrattuna.  

Lisätietoja

Postimarkkinaselvitys 2020

Viestintämarkkina-asiantuntija Sami Vilvala, p. 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi