Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymistä edistävä, laajasti alan eri toimijoita kokoava CaaS Nordic -yhdistys tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen.

Uusi CaaS Nordic ry edistää Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymisen lisäksi alueellista Corridor as a Service (CaaS) -osaamista sekä toimintaa alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhdistys edistää innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisten standardien hyödyntämistä sekä integrointiin kehitettävien rajapintojen hyödyntämistä.

”Suomi tarvitsee toimijan, jonka tehtävänä on keskittyä logistiikan digitalisaatioon varmistaen prosessien, datan ja järjestelmien yhteentoimivuuden niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kaupassa ja tietenkin myös Euroopan sisämarkkinoilla. Kehityksen kannalta on merkittävää, että toiminta on Suomen kuljetus- ja logistiikkasektorin sekä laajemminkin Suomen elinkeinoelämän tarpeita huomioivaa, sekä aktiivista, datalähtöistä, toimeenpanevaa ja vaikuttavaa”, kommentoi Liikennelabraa vetävä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali.

”Olemme edistämässä CaaS Nordic ry:n toimintaa logistiikan digitalisoinnissa sekä käynnissä olevissa piloteissamme että kannustamalla Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen yrityksiä ja kaupunkeja tiiviiseen yhteistyöhön konkreettisessa tavaralogistiikan sujuvoittamisessa digitalisaatiota hyödyntämällä ja ekosysteemiyhteistyöllä sekä kansallisesti että yli rajojen”, toteaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

”CaaS Nordic ry tuo uusia ratkaisuja eri aleuiden sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä. Meillä on jo hyviä kokemuksia ekosysteemin toiminnasta käynnissä olevan pilottimme kautta. Sujuva ja laadukas yhteistyö on erittäin tärkeää kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä”, Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila sanoo.  

Yhdistys vastamaan yhteiskunnan logistisia tarpeita

Uudessa yhdistyksessä ovat edustettuina niin tutkimus, viranomaiset ja kaupungit kuin logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajatkin. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä verkostolla luodaan multimodaali logistiikan tiedonsiirto palvelemaan hajautettuja tietokantoja. Tämä informaation välitys sovittaa datavarannot yhteentoimiviksi ja kestävää logistiikkaa edistäväksi huomioiden niin julkiset kuin yksityisetkin logistiikan ja liikennejärjestelmän hankkeet ja tarpeet.

CaaS Nordic -yhdistys

”Neutraalina toimijana CaaS Nordic ry mahdollistaa verkostossaan hankevetoisen logistiikan välitysalustojen integraation ja multimodaalin kestävän logistiikan hajautetun tietovarannon luomisen. CaaS Nordic ry tavoittelee samankaltaista riippumatonta logistiikan digitalisaatiohankkeiden koordinaattorin roolia kuin kymmenien miljardien eurojen tuottavuusvaikutuksen luonut Top Logistics Netherlands -verkosto Hollannissa”, kertovat toimitusjohtaja Kari Korpela DBE Core Oy:stä ja toimitusjohtaja Matti Lankinen Vediafi Oy:stä.  

”CaaS Nordic -ekosysteemi toimii alueellisena sateenvarjona konkreettisille logistiikan digitalisaatiota rakentaville hankkeille Baltian, Pohjoismaiden, Venäjän sekä Aasian kuljetuskäytävissä”, toteaa ITS Estonian puheenjohtaja Madis Sassiad.

”Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 96 % innovaatioista tapahtuu ekosysteemeissä. CaaS ekosysteemi on osoittanut elinvoimansa kasvualustana Suomen logistiikan tehostamiselle ja kasvulle”, kommentoi Veli-Matti Lahti VTT:ltä.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Juha Kenraali, tietojohtaja, juha.kenraali(at)traficom.fi, p. 040 557 8903, Twitterissä @JuhaKenraali

Pohjoinen Kasvuvyöhyke 
Marjo Uotila, yhteysjohtaja, marjo.uotila(at)turku.fi, p. 040 651 4724, Twitterissä @Kasvuvyohyke www.kasvuvyohyke.fi (Ulkoinen linkki)

Suomen kasvukäytävä
Anne Horila, johtaja, anne.horila(at)hameenlinna.fi, p. 050 3011679 Twitter: @FIkasvukaytava, www.suomenkasvukaytava.fi (Ulkoinen linkki)

Vediafi
Matti Lankinen, projektipäällikkö, matti.lankinen(at)vedia.fi, p. 050 5571152, Twitterissä @matti_lankinen

ITS Estonia
puheenjohtaja Madis Sassiad, madis.sassiad(at)goswift.eu, p. +372 508 8546

VTT
Veli-Matti Lahti, asiakkuusjohtaja, p. 040 6645206, veli-matti.lahti(at)vtt.fi

DBE Core
Kari Korpela, toimitusjohtaja, p. 040 6841417, kari.korpela(at)dbecore.com