Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Radioamatöörimääräys 6K on uusittu

Uusi radioamatöörimääräys 6K/2019M on annettu 09.04.2019. Sen keskeiset muutokset ovat seuraavat:

Radioamatöörilupa voidaan myöntää radioamatööriviestintää harjoittavalle oikeushenkilölle, jonka radioamatööriaseman valvojalla on tehtävään vaadittava pätevyystodistus. Määräyksestä on poistettu vaatimus siitä, että oikeushenkilön tarkoitus tuli olla radioamatööriviestinnän harjoittaminen. 

Erikoislupaa edellyttävän radioamatööriaseman valvojalla on oltava yleisluokan tai teknillisen luokan pätevyystodistus. Muutosta ei sovelleta radioamatööritoistinaseman valvojaan, jonka nimi on ilmoitettu Viestintävirastolle tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ennen tämän määräyksen voimaantuloa.

Radioamatööriviestintää ei yleensä saa salata. Määräykseen on kuitenkin lisätty kaksi radioamatööriviestinnän muotoa, jotka on sallittua salata ja uusitun määräyksen mukaan salaus on sallittua, kun kyseessä on

  • lähettäjän ja viestien eheyden varmistava viestin osuus
  • radioamatööritoimintaan tarkoitetun satelliitin komentomaa-aseman ja satelliitin välinen ohjausviestintä
  • sekä sellaisen radioamatööriaseman ohjausviestintä, minkä hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan 5 §:ssä tarkoitettu radioamatööriaseman erikoislupa.

Uusittu määräys löytyy Finlexin www-sivuilta (Ulkoinen linkki).   

Lisätiedot: radioverkkoasiantuntija Tero Aulanko, etunimi.sukunimi@traficom.fi