Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen säädösseurannan luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut keskeiset raideliikennettä koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja Euroopan unionin säädökset sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset. Säädösseurannan lopussa on lisäksi luettelo muutamasta muusta muun ohella raideliikenteen toimintaympäristöön vaikuttavasta ajankohtaisesta säädöksestä ja lainsäädäntöhankkeesta.

Eduskunnalle annetut raideliikenteen hallituksen esitykset (seurattu 53/2024 saakka)

-

Liikenne- ja viestintäministeriön säädöshankkeet:

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset (seurattu 264/2024 saakka)

Lait:

Asetukset:

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 42/2024 saakka)

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut raideliikennettä koskevat säädökset

EU-asetukset:

-

EU-asetusten julkaistut konsolidoidut versiot

-

Direktiivit:

-

Päätökset:

-

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset (seurattu 14.5.2024 saakka)

Määräyshankepäätös: Liikenteenohjauslaitteet (Ulkoinen linkki)

Määräys: Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä (Ulkoinen linkki)

Määräys: Yksityisraiteiden hallinta (Ulkoinen linkki)

Muut raideliikenteen toimintaympäristöön vaikuttavat säädökset ja lainsäädäntöhankkeet 

Hallituksen esitys eduskunnalle kyberturvallisuusdirektiivin (NIS 2 -direktiivi) täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja antavat:

Lakimies Ilona Heiskanen, ilona.heiskanen(at)traficom.fi 

Johtava asiantuntija Une Tyynilä, une.tyynila(at)traficom.fi