Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Rajat ylittävän linja-auto- ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat (8.11.2021)

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 28.11.2021 asti. Suomeen palaavat henkilöt ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Valtioneuvoston 4.11.2021 antaman päätöksen mukaisesti 8.11.2021 alkaen EU-/Schengen-ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne*** niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii tai hyväksyttävällä todistuksella ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta.

EU- ja Schengen-sisärajoilla koskevat terveysturvallisuustoimet; sallitaan kaikki henkilöliikenne niistä maista**, joista epidemiologinen tilanne sen sallii tai hyväksyttävällä todistuksella ennen Suo-meen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Co-vid 19-taudista. Lisäksi sallitaan liikenne tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen EU-/Schengen- sisärajojen** ja tiettyjen ulkorajojen*** kautta ja tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*. Lisäksi sallitaan rajoituksetta niiden henkilöiden maahanpääsy, joilla on esittää hyväksyttävä todistus ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai EU-Schengen-sisärajoilla alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid 19-taudista. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta EU-/Schengen-sisärajaliikenteessä. Varsinaisen EU-/Schengen-sisärajavalvonnan päätyttyä terveysturvallisuustoimet koskevat kaikkia matkustajia myös EU-/Schengen-sisärajaliikenteessä.

Maahantulorajoitus ei koske kuljetusvälineitä. Maahantulo sallitaan myös liikenteenharjoittajan palveluksessa olevalle kuljettajalle ja henkilökunnalle työtehtävässään. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan ulkorajoilla aina tai tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetus-kirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu EU-/Schengen-ulkorajaliikenteen osalta 28.11.2021 asti. Terveysturvallisuustoimet koskevat kaikkia rajoja.

*EU-/Schengen-sisärajan maat, joissa sallitaan rajayhteisöjen välinen liikenne maarajalla: Norja, Ruotsi

**EU-/Schengen sisärajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta:-

***EU-/Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta: Andorra, Australia, Argentiina Bahrain, Bulgaria, Chile, Etelä-Korea, Hong Kong, Irlanti, Jordania, Kanada, Kiina, Kolumbia, Kuwait, Kroatia, Kypros, Macao, Monaco, Namibia, Peru, Qatar, Romania, Ruanda, San Marino, Saudi-Arabia, Singapore, Taiwan, Ukraina, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vatikaani, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila@traficom.fi

Ylitarkastaja Ani Sohlberg, s-posti: ani.sohlberg@traficom.fi