Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautateiden museoliikenteen harjoittaja, näin haet maksuvapautusta

Museotoimijoilla on oikeus saada Liikenne- ja viestintävirasto Trafiocmin perimistä maksuista alennusta tai maksut voidaan jättää kokonaan perimättä. Tämän tiedotteen tarkoituksena on selventää asiaa sekä tarkentaa maksuvapautuksen hakemiseen ja myöntämiseen liittyviä käytäntöjä.

Traficomin museotoimijoilta perimät maksut perustuvat Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1255/2021),. Maksuasetuksen 8§:n mukaisesti Traficom voi hakemuksesta periä alempana tai jättää kokonaan perimättä maksuasetuksen nojalla perittävän maksun museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä Traficomin suoritteesta, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle ja hakijalla on esittää toimintansa yleishyödyllisestä luonteesta veroviranomaisen virallisesti vahvistama asiakirja.

Hakeminen

Museotoimijoiden ei tarvitse jokaisen hakemusasian käsittelyn yhteydessä erikseen toimittaa hakemusta myös maksuvapautuksen osalta, vaan maksuvapautusta voidaan hakea kerran kaikista maksuasetuksen museoliikenteen harjoittamiseen liittyvistä kohdista. Jos edellytykset täyttyvät, maksuvapautus voidaan myöntää toistaiseksi voimassaolevana.

Maksuvapautusta koskeva hakemus voidaan laatia vapaamuotoisena. Hakemuksesta tulee kuitenkin käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • Maksuvapautusta hakeva yritys/yhteisö
 • Maksuasetuksen kohdat, joista vapautusta haetaan
 • Maininta, että maksuvapautusta haetaan toistaiseksi voimassaolevana
 • Hakemuksen liitteenä veroviranomaisen virallisesti vahvistama asiakirja hakijan toiminnan yleishyödyllisestä luonteesta

Hakemus toimitetaan Traficomin kirjaamoon,

Maksuvapautusten myöntäminen

Traficom myöntää hakukriteerit täyttäville museoliikenteen harjoittajille maksuvapautukset maksuasetuksen kohdista seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1 Rautatiekalustorekisterisuoritteet

 • 1.1 - 1.2 myönnetään 50% alennus

2 Lupakirjoihin liittyvät suoritteet

 • 2.1 - 2.2 ei myönnetä alennusta

3 Näytönvastaanottajiin liittyvät suoritteet

 • 3.1 ei myönnetä alennusta

4 Rautatieinfrastruktuuri- ja rautatiekalustolupiin liittyvät suoritteet

 • 4.1, 4.4 - 4.5 myönnetään 100% alennus (pl. matkakustannukset ja mahdolliset viraston ulkopuolisten toimijoiden selvityksistä aiheutuneet kulut)
 • 4.2 - 4.3 ei myönnetä alennusta

5 Turvallisuusluvat ja -todistukset sekä toimiluvat

 • 5.1 - 5.4 ei myönnetä alennusta

6 Turvallisuustodistuksen, turvallisuusluvan tai ilmoittautuneen yksityisraiteen haltijan vuosimaksu

 • 6.1 - 6.6 ei myönnetä alennusta

7 Arviointilaitoksiin liittyvät suoritteet

 • 7.1 ei myönnetä alennusta

8 Oppilaitoksiin liittyvät suoritteet

 • 8.1 - 8.2 myönnetään 100 %:n alennus

9 Kunnossapidosta vastaaviin yksiköihin (ECM) liittyvät suoritteet

 • 9.1 - 9.4 ei myönnetä alennusta

10 Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet

 • 10.1 - 10.4 ei myönnetä alennusta

11 Ratalain mukaiset yleis- ja ratasuunnitelmat

 • 11.1 ei myönnetä alennusta

12 Rautatiejärjestelmän poikkeusluvat

 • 12.1 myönnetään 100% alennus, edellyttäen että kyse on museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä poikkeusluvasta
 • 12.2 ei myönnetä alennusta

13 Kaupunkiraideliikenteen vuosimaksu

 • 13.1 ei myönnetä alennusta

Ne museotoimijat, jotka eivät hae maksuvapautusta tai, joiden hakemus ei täytä maksuasetuksen kriteereitä, eivät ole oikeutettuja maksuvapautuksiin ja heiltä tullaan perimään maksuasetuksen mukainen suoritus sellaisenaan.

Maksuvapautuspäätökseen viittaaminen

Jos museotoimija on saanut toistaiseksi voimassa olevan maksuvapautuspäätöksen, sen tulee jatkossa Traficomista maksuasetuksen piirissä olevaa hyväksyntää hakiessaan, viitata hakemuksessaan Traficomin myöntämän maksuvapautuspäätöksen diaarinumeroon.

Traficomin aiemman tulkinnan kumoutuminen

Traficomin TRAFICOM/0.0.0.01/0.0.0.02/2020 11.3.2020 tiedotteella antama tulkinta museokaluston maksuista ei ole enää tämän tiedotteen linjausten jälkeen voimassa.

Lisätietoja

tiiminvetäjä Jari Nieminen, p. 029 534 6829, jari.nieminen@traficom.fi