Rautateiden museoliikenteen harjoittajat voivat saada alennuksia maksuasetuksen suoritemaksuihin

Liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen 8 §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi hakemuksesta periä alempana tai jättää kokonaan perimättä maksuasetuksen nojalla perittävän maksun museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä viraston suoritteesta.

Maksun alentamisen tai perimättä jättämisen edellytyksenä on, että hakija toimittaa Traficomille veroviranomaisen vahvistaman asiakirjan, jonka mukaan hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista.

Traficomille on alkuvuodesta tullut useampia kysymyksiä museoliikenteen toimijoiden oppilaitosten hyväksyntämaksuista. Haluamme muistuttaa museoliikenteen toimijoita siitä, että esimerkiksi maksuasetuksessa mainituista oppilaitoksen hyväksyntämaksusta ja valvonnan vuosimaksusta on yllä todetun mukaisesti mahdollista hakea kohtuullistamista tai vapautusta.

”Viime vuodet ovat olleet museorautatiealalle haastavia, koska ne ovat pystyneet toimimaan vain rajoitetusti. Museoliikenteen toimijoiden kannattaakin tarkistaa, ovatko ne hyödyntäneet maksuasetuksen mahdollistamia keinoja”, kertoo päällikkö Kaisa Sainio.

Lisätietoja

tiiminvetäjä/johtava asiantuntija Jari Nieminen, p. 029 534 6829, jari.nieminen@traficom.fi