Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Rautatieliikennöintiaikeista Ruotsin Haaparantaan ilmoitettava Traficomille ajoissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on viime aikoina saanut useita yhteydenottoja koskien rautatieliikennöintiä Ruotsin Haaparantaan. Rautatieliikenteen harjoittajien tulee ilmoittaa Traficomille niin pian kuin mahdollista liikennöintiaikeestaan. Liikennöinti Haaparantaan edellyttää lähtökohtaisesti muutosta rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuustodistukseen ja yhteiskäsittelyä Ruotsin toimivaltaisen rautatieturvallisuusviranomaisen Transportstyrelsenin kanssa.

On toivottavaa, että toimijat ovat välittömästi yhteydessä, kun tarve liikennöinnille on tiedossa, koska asian käsittely voi viedä aikaa riippuen kunkin viranomaisen työtilanteesta. Turvallisuustodistusasian käsittelyaika on 4 kuukautta siitä, kun viranomaisille on toimitettu kaikki käsittelyä varten tarvittavat asiakirjat.

Asia käsitellään keskitetyssä palvelupisteessä (OSS) (Ulkoinen linkki), jonne toimijan tulee jättää turvallisuustodistusta koskeva muutoshakemus. Muutoshakemukseen tulee sisällyttää vastine siitä, miten rautatieliikenteen harjoittajan toiminta täyttää Ruotsissa voimassa olevat kansalliset säännöt eli käytännössä ne osat turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, joiden toimija katsoo liittyvän kyseisiin vaatimuksiin.

Ruotsin kansalliset vaatimukset koskettavat mm. turvallisuuskriittisiä tehtäviä suorittavien henkilöiden kelpoisuuksia, viranomaiselle onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittamista ja raportointia, vastuuvakuutusta sekä vaarallisten aineiden osalta turvallisuusneuvonantajien pätevyyttä. Toimijalta voidaan vaatia lisäselvitystä vaatimuksiin liittyen.

Hakemuksen jättämisen ja tarvittavien materiaalien sekä selvitysten saamisen jälkeen Traficom ja Transportstyrelsen käyvät keskustelua asiaankuuluvien kansallisten vaatimusten täyttymisestä. Kun Transportstyrelseniltä on saatu lausunto Ruotsin kansallisten sääntöjen huomioimisesta, Traficom tekee asiasta päätöksen.

Ennen Haaparantaan liikennöintiä tulee muistaa myös, että toimijan tulee olla yhteydessä Ruotsin Trafikverketiin, joka toimii rataverkon haltijana Haaparannassa. Toimijan tulee lisäksi varmistaa, että liikennöitävän kaluston luvat kattavat myös liikennöinnin Ruotsissa.  

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Kesälahti, antti.kesalahti@traficom.fi, p. 029 534 5014

erityisasiantuntija Mikko Koivistoinen, mikko.koivistoinen@traficom.fi, p. 029 534 6810

Kalustoluvat: Une Tyynilä, une.tyynila@traficom.fi, p. 029 534 6844