Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Romutuspalkkiokampanja ja täyssähköautojen hankintatuki vauhdittivat käyttövoimamurrosta

Liikenteen päästöjen vähentämistä ja autokannan uusiutumista vauhdittamaan suunnitellut täyssähköautojen hankintatuki ja romutuspalkkiokampanja saavuttivat suuren suosion. Täyssähköautojen hankintatukea saattoi saada vuosien 2018-2022 aikana, romutuspalkkiokampanja oli puolestaan käynnissä vuoden 2020 joulukuusta vuoden 2021 loppuun. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteutti molempien avustusten vaikuttavuudesta seurantatutkimukset.

Tutkimuksissa tehtiin sekä tilastollisia tarkasteluja että toteutettiin kyselyt avustuksia saaneille henkilöille. Kyselyiden avulla saatiin kiinnostavaa uutta tietoa niin täyssähköautojen käyttäjien kuin romutuspalkkiota hyödyntäneiden arvoista, asenteista ja liikkumistottumuksista.

Romutuspalkkiolla hankitut sähköavusteiset pyörät korvanneet autoilua

Romutuspalkkiokampanja oli järjestyksessään kolmas, mutta tällä kertaa kampanjan ehdot olivat uudistuneet merkittävästi, kun romutuspalkkion saattoi hyödyntää vähäpäästöisen auton ohella myös joukkoliikenteen palveluihin tai sähköavusteiseen pyörään. 

Romutuspalkkiokampanjassa valtaosa palkkioista, eli 71 %, myönnettiin sähköavusteisen pyörän hankintaan. 3 % hankki palkkion tukemana joukkoliikenteen palveluita, 8% täyssähköauton, 5 % ladattavan hybridin, 3 % kaasuauton ja 10 % bensiini- tai dieselauton. 

Sähköavusteisen pyörän suosion takana terveyshyödyt arjen keskellä

Sähköavusteisen pyörän hankintaan on toteutetun kyselyn mukana kannustanut halu lisätä liikuntaa ja edesauttaa omaa terveyttä.

  • Sähköavusteiset pyörät ovat tutkimustulosten mukaan selkeästi omiaan korvaamaan myös automatkoja. Kyselytutkimuksemme mukaan sähköavusteinen pyörä on monikäyttöinen arjen kulkupeli. Romutuspalkkiokampanjan myötä hankitut pyörät olivat päässeet käyttöön eritoten työmatkoilla.
  • Sosiaalisesta näkökulmasta romutuspalkkiokampanja oli varsin tasapuolinen avustus sähköavusteisten pyörien ansiosta. Niitä hankittiin myös pienempien tuloluokkien talouksiin sekä eri puolille Suomea erilaisiin kuntiin.
  • Joukkoliikenteen palveluiden kannalta romutuspalkkiokampanjan ajankohta oli valitettava. Covid-19 pandemia jylläsi vaikuttaen joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja käyttömahdollisuuksiin sekä siten palveluiden kiinnostavuuteen romutuspalkkion käyttökohteena. 

Täyssähköautojen hankintatuesta virtaa käyttövoimamurrokseen

Täyssähköautojen hankintatuki oli suosittu, noin puolet vuosien 2018-2022 hankituista täyssähköautoista oli hankintatuettuja. 

Vielä vuonna 2018 vain 0,6 % kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja, kun vuoden 2022 lopussa niiden osuus oli jo 17,8 %. Vuoden 2022 loppuessa täyssähkökäyttöisten henkilöautojen osuus kaikista liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli 1,6 % (44 889 kpl).

"Täyssähköautojen hankintatuki vaikuttaa osuneen juuri sopivaan ajankohtaan käyttövoimamurrosta ajatellen. Kyselyn tulosten mukaan hankintatuki on osaltaan edesauttanut täyssähköautoon siirtymisessä," kertoo johtava asiantuntija Anni Hytti Traficomista.

Sähköautoilun motivaattoreina ajokustannukset ja ympäristövaikutukset

Kyselyssä saatiin myös hyvää tietoa sähköautoilusta ylipäätään. Kyselyn perusteella täyssähköauton ostoon on motivoinut halu vähentää ajokustannuksia pitkällä aikavälillä sekä tahto vähentää oman liikkumisen ympäristövaikutuksia. 

Julkisessa keskustelussa usein esille nostetut täyssähköautoilun mahdolliset esteet eli arvioitu käytön vaikeus tai soveltumattomuus Suomen ilmasto-olosuhteisiin eivät kyselyyn vastanneiden kokemusten perusteella ole toteutuneet, vaan täyssähköauton hankkineet olivat erittäin tyytyväisiä autoonsa ja auton käyttö koettiin helpoksi. Ainoastaan julkisen latausinfran käyttö oltiin koettu hankalaksi erilaisten maksukäytäntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden vuoksi.

Tutustu tutkimuksiin

Lisätietoja

Anni Hytti, johtava asiantuntija, Traficomin kestävä ympäristö -verkosto
Puh. 0295 345278, anni.hytti@traficom.fi