Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uudet lataustavan yhteensopivuutta koskevat merkinnät selkeyttävät ajoneuvojen ja latauslaitteiden yhteensopivuuden tunnistamista. Myös ajoneuvojen valmistajien ja maahantuojien, myyntiliikkeiden sekä autovuokraamoiden tulee käyttää merkintöjä antaessaan kuluttajille tietoja ajoneuvojen latausjärjestelmien ominaisuuksista.

Merkintä ajoneuvossa olevan latauspistorasian vieressä pitää löytyä uusista sähkökäyttöisistä ajoneuvoista. Vaatimus koskee ajoneuvoja, jotka on saatettu markkinoille 20.3.2021 tai sen jälkeen. 

Kuvamerkinnät autoissa, latauspisteissä ja niiden välisessä latauskaapelissa toimivat onnistuneen latauksen tukena. "Merkinnöillä on tarkoitus helpottaa erityisesti sähköautoa satunnaisesti käyttävien ja latauksen ominaisuuksiin tutustuvien kuljettajien tilannetta latauspisteellä. Merkinnät selventävät myös tilannetta, kun suunnitellaan ennakkoon, mikä latauspiste valitaan", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Tyypillisimmät merkinnät latausyhteyden ajoneuvon puoleisessa päässä ja niihin tarkoitetuissa latauspistokkeissa 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Keijo Kuikka, keijo.kuikka@traficom.fi, p. 029 534 5518
päällikkö Marko Sinerkari, marko.sinerkari@traficom.fi, p. 029 534 5524

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 19.3.2021 päivittänyt määräystä koskien tieliikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevia merkintöjä. Määräyksen muutoksella otetaan käyttöön standardin EN 17186:2019 mukaiset sähkökäyttöisten moottoriajoneuvojen lataustapaa koskevat tunnistemerkinnät. Moottoriajoneuvoissa olevien sähkölatauksen pistorasioiden ja pistokkeiden lisäksi, merkintöjä edellytetään käytettäväksi myös tällaisten ajoneuvojen ohjekirjoissa. Määräys koskee vain tieliikenteessä käytettäviä moottoriajoneuvoja (M- ja N-luokat) sekä L-luokan ajoneuvoja. Soveltamisalaan eivät kuitenkaan kuulu mm. kevyet sähköajoneuvot eivätkä sähköavusteiset polkupyörät.