Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom avaa haettavaksi sanomalehtien jakelun tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen. Avustusta on haettavissa tulevalle avustuskaudelle, joka alkaa 1.10.2024 ja kestää vuoden. Valtionavustukseen on varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on varmistaa sanomalehtien viisipäiväinen jakelu koko maassa. Hakuaika päättyy 14.6.2024.

Postilain muutoksen myötä syksyllä 2023 Postin yleispalvelun kirjeiden jakeluvelvoite väheni kolmipäiväiseksi. Valtionavustuksen tavoitteena on säilyttää sanomalehtien jakelu vähintään viitenä arkipäivänä viikossa myös niillä alueilla, joilla ei ole tarjolla kattavaa varhaisjakelua. Avustusta myönnetään sanomalehtien jakeluun näillä alueilla tiistaisin ja torstaisin, jolloin ei ole yleispalveluun kuuluvaa postinjakeluvelvoitetta. Valtionavustus on tarkoitettu yrityksille, jotka sitoutuvat sanomalehtien jakelupalvelun tarjoamiseen avustusehtojen mukaisesti.

Valtionavustusta haettavissa 41 alueelle eri puolilla Suomea

Traficom on selvittänyt alueet, joilla ei ole saatavissa kattavasti sanomalehtien varhaisjakelua vähintään viitenä arkipäivänä viikossa. "Olemme määritelleet 41 aluetta ympäri Suomea, joille voidaan myöntää valtionavustusta. Jokaiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys, joka saa periä sanomalehtien kustantajilta enintään Traficomin määrittämän enimmäishinnan", kertoo asiantuntija Niko Kaarela. Avustus kattaa sanomalehtien jakelun nettokustannukset eli ne kustannukset, joita tilaushinnat eivät kata. Avustus saa sisältää myös kohtuullisen voiton sanomalehtien jakelusta.

Avustusalueiden kartta (Ulkoinen linkki)  

Valtionavustuksen hakuohjeet ja -ehdot

Valtionavustuksen hakuaika on 14.5.–14.6.2024. Valtionavustusta myönnetään vuodeksi 1.10.2024 alkavalle avustuskaudelle. Avustukseen on varattu 15 miljoonaa euroa, joka on jaettu avustusalueille huomioiden kunkin alueen tilaajamäärä ja pinta-ala.

Avustuksen saajaksi valittavan yrityksen tulee täyttää lainsäädännössä ja hakuehdoissa asetetut kelpoisuusehdot. Valittavalla yrityksellä tulee muun muassa olla toimintaan soveltuva kokemus ja riittävä henkilöstö, jotta se voi vastata avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Traficomin verkkosivuille on koottu tarkemmat tiedot avustuksen ehdoista, hakualueista, hakualueiden avustuksen enimmäismäärästä ja avustuksen piiriin kuuluvista sanomalehdistä sekä valintamenettelystä. Siellä on myös hakuohjeet ja hakulomake avustuksen hakemista varten.

Sanomalehtijakelun valtionavustus (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tero Ilvonen, p. 0295 346 105, tero.ilvonen@traficom.fi

Asiantuntija Niko Kaarela, p. 0295 347 370, niko.kaarela@traficom.fi

Viestintämarkkina-asiantuntija Sami Vilvala, p. 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi

Taustaa

Määräaikaisen sanomalehtijakelun valtionavustuksen tarkoituksena on luoda edellytykset paperisen sanomalehden jakelun jatkuvuudelle koko Suomessa. Valtionavustukseen on varattu budjettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Traficom myöntää valtionavustukset valintamenettelyssä, jossa kullekin avustuskelpoiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys.

Valtionavustuksen taustalla on postilain 1.10.2023 voimaan tullut muutos, jonka myötä nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttiin kolmepäiväiseen keräilyyn ja jakeluun.

Traficom on selvittänyt alueet, joilla ei ole saatavissa kattavasti sanomalehtien varhaisjakelua vähintään viitenä arkipäivänä viikossa. Näistä alueista on koottu maakuntarajoja ja Lapin osalta kuntarajoja noudattavia suurempia kokonaisuuksia, jotka muodostavat avustusalueen. Kullekin avustusalueelle valitaan avustuksensaajaksi yksi yritys, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet tiistaisin ja torstaisin pienimmällä avustusmäärällä. Avustuksen piiriin kuuluvat lain määritelmän mukaisesti sanomalehdet, jotka ilmestyvät vähintään kolmena arkipäivänä viikossa ja sisältävät valtakunnallista tai ilmestymisalueensa uutissisältöä. Ehtojen mukaisesti valittu jakeluyritys saa periä sanomalehtien kustantajilta enintään Traficomin määrittämän enimmäishinnan. Avustuksen tarkoituksena on kattaa sanomalehtien jakelusta syntyvät nettokustannukset eli se osa kustannuksista, joita kustantajilta perittävä hinta ei kata. Avustus saa sisältää myös kohtuullisen voiton sanomalehtien jakelusta.

Avustuksen saaja voi jakaa samassa jakelussa myös muita jakelutuotteita, joiden jakeluhinta on vapaasti yrityksen päätettävissä. Avustuksensaaja on tällöin kuitenkin velvollinen pitämään erilliskirjanpitoa avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.