Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut selvityksen yksityisteiden valtionavustusten vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli selvittää tiekunnille myönnettävien valtionavustusten vaikuttavuutta alueellisine piirteineen sekä laatia vaihtoehtoisia malleja ja kriteeristöjä avustusten kohdentamiseen.

Yksityistiet ovat keskeinen osa Suomen tieverkkoa ja liikennejärjestelmää. Yksityisteiden varsilla asuu lähes miljoona suomalaista ja verkon laajuus on noin 300 000 kilometriä. Asumisen ohella yksityisteitä hyödynnetään mm. ammatinharjoittamiseen, virkistykseen ja teollisuuden raaka-ainetoimituksiin, ja niillä on myös merkittävä rooli huoltovarmuuden varmistamisessa.

Valtio voi myöntää avustuksia yksityistien parantamiseen ja ylläpitoon sekä tiekuntien neuvontaan, opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen sekä yksityisteitä koskevaan kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustyöhön. Valtionavustusten ylätason koordinoinnista ja alueellisesta kohdentamisesta vastaa Traficom ja avustusten käsittelystä alueilla ELY‐keskukset. 

Tuoreen selvityksen tavoitteena oli selvittää tiekunnille myönnettävien yksityisteiden valtionavustusten ja ‐tukien vaikuttavuutta alueellisine piirteineen. Lisäksi tavoitteena oli laatia vaihtoehtoisia malleja ja kriteeristöjä valtionavustusten kohdentamiseen paikkatieto- ja tilastotietoihin pohjautuen. Työssä tarkasteltiin yksityisteitä, niiden siltoja sekä erityiskohteita kuten lauttoja ja talviteitä. 

"Viime vuosina yksityisteiden valtionavustuksen määrä on vaihdellut noin 20–30 miljoonan euron välillä. Tällä hallituskaudella avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat ovat niukemmat ja avustustarve aikaisempaa suurempi. Jatkossa avustettavia kohteiden priorisointia tulee siis tehdä entistä enemmän. Selvityksestä saatiin hyvää lisätietoa yksityisteistä ja avustuksen vaikuttavuudesta", sanoo johtava asiantuntija Petteri Kukkola.

Yksi selvityksen kehitysesityksistä on, että nykyisestä määrärahojen jakomallista, joka pohjautuu yksityistieverkon alueelliseen pituuteen sekä avustuksia koskevaan historiatietoon, tulisi siirtyä tarvelähtöisempään malliin. Tarvelähtöisissä malleissa korostuu tilannetiedon ja ennakointiedon merkitys.

Työssä huomioitiin Metsäkeskuksen käynnissä oleva TIESIT-hanke

Lisätietoja

johtava asiantuntija Petteri Kukkola, petteri.kukkola@traficom.fi , p. 029 534 5286