Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Seuraamusmaksut osaksi ajoneuvojen ja niiden osien markkinavalvontaa

Markkinavalvonnalla varmistetaan, että myytävänä olevat ja maahantuodut ajoneuvot ja ajoneuvojen osat ovat turvallisia terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettyinä aiheuta vaaraa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi 1.3.2021 alkaen antaa velvollisuuksien rikkomisesta yritykselle enintään 30 000 euron seuraamusmaksun.

Traficom valvoo ajoneuvomarkkinoita valvovana viranomaisena, että ajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niiden osien valmistajat, valmistajan edustajat, maahantuojat tai jälleenmyyjät, kuten verkkokaupat, huoltoasemat, vähittäiskaupat, autokaupat ja varaosaliikkeet myyvät vain vaatimukset täyttäviä tuotteita.

1.3.2021 alkaen Traficom voi määrätä yrityksille enintään 30 000 euron seuraamusmaksun velvollisuuksien rikkomisesta.

"Seuraamusmaksuja voidaan määrätä esimerkiksi tilanteissa, joissa toimijat antavat tuotteista tahallaan tai huolimattomuuttaan vääriä tietoja, tuovat markkinoille säädösten vastaisia tuotteita tai laiminlyövät niiden korjaamiseen tai huoltamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyn", kertoo Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen.

Esimerkkejä tilanteista, joissa seuraamusmaksu voidaan määrätä

Jos toimija:

  • tahallaan tai huolimattomuudesta antaa vääriä tietoja ajoneuvon tai sen osan takaisinkutsun yhteydessä.
  • muuttaa ajoneuvoa tai osaa siten, että se ei muutoksen jälkeen täytä enää sille suunnitellun tarkoituksen mukaisia vaatimuksia
  • Laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa markkinavalvontaviranomaiselle tiedot vaatimustenvastaisuudesta tai vakavasta riskistä

Seuraamusmaksujen lisäksi käytössä ovat edelleen myös aiemmat sanktiomenettelyt, kuten uhkasakko, jota voidaan käyttää annetun käskyn tai kiellon tehosteeksi.

Lisätietoja

markkinavalvonta@traficom.fi