Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomalaisten netinkäytöstä puolet kulkee matkaviestinverkon kautta, 5G-verkkoja rakennetaan ripeästi tiheimmin asutuille alueille

Suomalaisten datan käyttö jakautuu kohtalaisen tasaisesti matkaviestinverkon ja kiinteän verkon välille. Muissa kiinteän verkon tiedonsiirtoa tilastoivissa maissa kiinteän verkon suhteellinen osuus on merkittävästi suurempi. Suomi onkin pitkään ollut kansainvälisesti vertailtuna mobiiliverkon tiedonsiirron suurkuluttaja, ja mobiiliverkot ovat maassamme kattavasti saatavilla. 5G-mobiiliverkon sadan megan peitto on kasvanut nopeasti alkuvuoden aikana. Kesäkuun lopussa verkko oli saatavilla jo 76 %:iin kotitalouksista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisee viestintäverkkoja ja niiden käyttöä kuvaavia tilastoja, joiden avulla seurataan viestintämarkkinan kehitystä.

Traficomin teleyrityksiltä keräämien tietojen mukaan suomalaisten datankäyttö jakautuu melko tasaisesti matkaviestinverkon ja kiinteän verkon liittymien välillä. "Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla arviolta 47 % datankäytöstä tapahtui mobiililiittymien ja 53 % kiinteän verkon liittymien kautta. Luvut perustuvat arvioon, koska kiinteän verkon tiedonsiirron mittaus ei ole suoraviivaista", kertoo erityisasiantuntija Elina Pallas. Liittymäkohtaisissa tiedonsiirtomäärissä on myös merkittävää vaihtelua käyttäjien tarpeiden mukaan. Kokonaisuudessaan alkuvuonna 2021 suomalaista kohden dataa käytettiin yli 115 gigatavua kuukaudessa.

Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisten datankäyttö näyttää varsin mobiilipainotteiselta. Esimerkiksi Tanskassa mobiiliverkon osuus tiedonsiirrosta oli vuoden 2020 jälkipuoliskolla noin 12 % ja Saksassa ja Isossa-Britanniassa jäätiin 5 prosentin tuntumaan. Suomessa mobiililiittymien datan käyttöä ei tyypillisesti ole rajoitettu toisin kuin yleisesti muissa maissa, ja monessa suomalaiskodissa on käytössä vain mobiiliyhteys. Matkaviestinverkot ovat maassamme myös kattavasti saatavilla.

Kuviossa esitetään tiedonsiirtomäärän suhteellinen jakautuminen kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymien välillä. Suomessa 2021 ensimmäisellä puoliskolla 47 % tiedonsiirrosta tapahtui matkaviestinverkon ja 53 % kiinteän verkon liittymien kautta. 2020 jälkimmäisellä puoliskolla Tanskassa suhde oli 12 % mobiiliverkon ja 88 % kiinteän verkon liittymien kautta, Saksassa 11 % ja 89 % ja Iso-Britanniassa 5 % ja 95 %.
Kuvio 1. Tiedonsiirtomäärien suhteelliset osuudet matkaviestinverkon ja kiinteän verkon liittymien kautta.

5G-mobiiliverkko leviää vauhdikkaasti

Ideaaliolosuhteissa vähintään 100 megan latausnopeuteen yltävä 5G-verkko oli kesäkuun lopussa saatavilla jo 76 %:iin suomalaisista kotitalouksista. Kasvu on ollut varsin vauhdikasta, sillä puoli vuotta aiemmin verkko ylsi 67 %:iin kotitalouksista. Maapinta-alasta verkko kattoi nyt 5 %. 4G-verkon tilanne ei ole muuttunut merkittävästi aiemmasta, vähintään 100 megainen 4G-verkko kattoi 93 % kotitalouksista ja 18 % maapinta-alasta.

Kartalla esitetään 4G ja 5G 100 Mbit/s kattavuus Suomessa kesäkuun 2021 lopussa. Kartalle on kuvattu erikseen myös ne alueet, missä 5G 100 Mbit/s peitto on kasvanut puolen vuoden aikana.
Kuvio 2. Matkaviestinverkon 4G ja 5G sadan megan saatavuus ja 5G-mobiiliverkon kehitys vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana verrattuna vuoden 2020 lopun tilanteeseen.

5G-verkkoa on rakennettu ensimmäisenä tiheimmin asutuille alueille. Kotitalouksista 45 % on jo kolmen ja 62 % kahden operaattorin 5G-mobiiliverkon alueella. Erityisesti suurimmissa asutuskeskuksissa on saatavilla useamman operaattorin verkkoa, sillä 5G-verkot ovat pitkälti päällekkäisiä. Uusia kuntia tulee jatkuvasti 5G-verkon kattavuuden piiriin. Vähintään yksi 5G-tukiasema löytyi jo yli 160 kunnasta. 

Nopean 5G-verkon rakentumisen odotetaan vaikuttavan myös tiedonsiirtomääriin. Kuluttajakäyttö kasvaa jatkossakin sekä kiinteissä että mobiileissa liittymissä. Merkittävintä kasvua odotetaan kuitenkin yrityspalveluista ja infran digitalisoitumisesta, esimerkiksi koneiden välillä tapahtuvasta machine-to-machine-tiedonsiirrosta ja liikenteen uusista digitaalisista innovaatioista sekä automatisaatiosta. Uudet innovaatiot asettavat myös uudenlaisia vaatimuksia verkkojen nopeuksille, viiveille ja kattavuudelle. "Traficomissa tehtävämme on varmistaa, että kaikilla on pääsy tarpeidensa mukaisiin ja nykyaikaisiin sekä kohtuuhintaisiin viestintäpalveluihin ja osana tätä tehtävää seuraamme sekä verkkojen tarjontaa että niiden käyttöä", tähdentää Pallas

Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teleyrityksiltä sekä muista lähteistä keräämiin tietoihin.

Viestintätilastojen koontitaulukko (Ulkoinen linkki) (ods)

Matkaviestinverkon kattavuusalueet 30.6.2021.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Elina Pallas, p. 0295 390 126, elina.pallas@traficom.fi

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi, p. 0295 390 309, joonas.sotaniemi@traficom.fi (matkaviestinverkon saatavuus)