Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Suomen 5G-testiverkkoekosysteemi (5GTNF) kehittää 5G-evoluution teknologioita ja niiden sovelluksia

5G-verkon ensimmäisen sukupolven kaupallinen leviäminen on käynnistynyt. Samanaikaisesti kasvaa 5G- evoluution ja sitä seuraavan sukupolven tuotekehitys-, tekoäly- ja kyberturvallisuuskonseptien hyödyntäminen. Tämä avaa erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia tietoliikenneteollisuudelle ja tietoliikenteen soveltajille.

5G Test Network Finland (5GTNF) -ekosysteemin tavoitteena on toimia laboratorioissa käytettävien testiympäristöjen ja kaupallisten verkkojen välimaastossa: tarjota testaus- ja demotukea ja räätälöityä testausympäristöä sekä tietoliikenneteollisuuden että tietoliikenteen soveltajien tarpeisiin. Lisäksi se haluaa vahvistaa Suomen roolia sekä 5G-evoluution ja sitä seuraavan sukupolven tuotekehityksessä että  5G:n evoluution, tekoälyn ja kyberturvallisuusratkaisujen hyödyntämisessä.

“5GTNF on avoin ja kehittyvä ekosysteemi, joka tukee 5G-evoluution teknologioiden tutkimusta ja validointia, tietoliikenneratkaisuja soveltavan teollisuuden tuotekehitystä ja pioneeriyritysten kokeiluja”, Toni Mattila, Connected Intelligent Industries Finland -ohjelman johtaja Business Finlandista toteaa. 

Ekosysteemin työ keskittyy 5G-evoluution kehittämiseen kohti (B5G) äly- ja 6G-verkkoja; konsepteihin, teknologioihin ja sovelluksiin, tekoälyn hyödyntämiseen radioverkkojen hallinnassa ja sovellusten toteutuksessa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tietoliikenneratkaisujen kehittäjien ja soveltajien on tehtävä läheistä yhteistyötä liiketoimintamallien asiantuntijoiden kanssa.

“Soveltavan teollisuuden yritykset tarvitsevat testiympäristön, joka tukee niiden 5G/B5G-pohjaisten järjestelmien ja sovellusten kehittämistä. Vastaavasti tietoliikenneteollisuus tarvitsee todellisiin sovellusten ja palveluiden ominaisuuksiin ja vaatimuksiin perustuvaa testiympäristöä”, 5G Momentumin projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo.  

5GTNF-ekosysteemin aktiviteettien yhteinen ydin on alustaprojekti, jossa kehitetään 5G-evoluution ja sitä seuraavan sukupolven tietoliikenneteknologioita, tietoturvaa, tekoälyä, toteutetaan yhteisen testialustan osia ja integroidaan useille paikkakunnille ulottuva testiverkko. Lisäksi ekosysteemissä on useita niin sanottuja vertikaali-/sovellusprojekteja, joissa kehitetään sovelluskohtaisia teknologioita, moduuleja ja ratkaisuja sekä toteutetaan laajoja koejärjestelmiä ja kokeiluja. Sovelluksissa keskitytään älykkäiden tehtaiden ja tuotantojärjestelmien, kaupunkien, elinympäristöjen, sairaaloiden ja hyvinvoinnin vaatimiin ratkaisuihin. 

5GTNF on teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden ja rahoittajien yhteinen hanke, jossa ovat mukana teollisuudesta keskeiset toimijat: tietoliikenneinfran valmistajat, operaattorit, teknologia- ja T&K-palveluiden tarjoajat, testausjärjestelmien kehittäjät, soveltava teollisuus, julkiset organisaatiot ja tutkimusorganisaatiot. 

”Maailmanluokan tulosten saavuttamiseen tarvitaan parhaiden kotimaisten ja ulkomaisten tuotekehitys-organisaatioiden yhteistoimintaa”, Kyösti Rautiola, 5GTNF-ekosysteemin päällikkö, johtava tutkija VTT:ltä, toteaa. 


Lisätietoja:

5G Test Network Finland (5GTNF) ekosysteemi (www.5gtnf.fi) (Ulkoinen linkki) 
Projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, etunimi.sukunimi@traficom.fi, Twitter MarjoUP (Ulkoinen linkki)

5G_testiverkko_Suomessa
Kuva. Eri alueilla sijaitsevien testiverkkojen integrointi ja keskitetty resurssien hallinta tukevat teknologioiden, verkkojen ja niitä hyödyntävien palveluiden tutkimusta, kehitystä ja validointia.