Suomen lopullinen suorituskykysuunnitelma hyväksytty viiteajanjaksolle 2020-2024 (RP3)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka toimii Suomessa lennonvarmistuksen kansallisena valvontaviranomaisena, on julkaissut Liikenne- ja viestintäministeriön 30.6.2022 hyväksymän lennonvarmistuksen kansallisen suorituskykysuunnitelman viiteajanjaksolle 2020-2024 (RP3).

Euroopan komissio on päätöksellään 13.4.2022 todennut Suomen alustavat suorituskykytavoitteet johdonmukaisiksi EU-tason tavoitteiden kanssa.

Suorituskykysuunnitelma on osa Euroopan Komission Single European Sky–hanketta (SES), jonka tavoitteena on parantaa lennonvarmistuspalveluiden suorituskykyä Euroopassa. Suorituskykysuunnitelmassa on tavoitteet neljälle osa-alueelle: turvallisuus, ympäristövaikutukset, kapasiteetti ja kustannustehokkuus.

Lisätietoja

Päivi Palokangas, erityisasiantuntija, paivi.palokangas(at)traficom.fi, 029 534 5232

Jani Luiro, erityisasiantuntija,  jani.luiro(at)traficom.fi, 029 534 5140