Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Suomesta poistetaan kupariverkon liittymiä ennätystahtia - Traficom valvoo asiakkaiden ja kilpailevien teleyritysten oikeuksia

Suomessa teleyritykset ovat viime vuosina purkaneet kuparijohdoista koostuvia televerkkoja vauhdilla. Asiakkaille tarjotaan tilalle matkaviestinliittymiä tai muita kiinteän verkon liittymiä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo käyttäjien ja vuokralla olevien teleyritysten etuja ja asettaa tarvittaessa velvollisuuksia teleyrityksille.

Ympäri Suomea sekä kaupungeissa, taajamissa että maaseudulla on meneillään kupariverkon tai sen osien purkua. Kupariverkkojen poistamista on tehty Suomessa jo yli 10 vuotta. Vuoden vaihteessa jäljellä oli 281 000 laajakaistaliittymää ja 225 000 puhelinliittymää, joista osa tosin on kuituverkossa toimivia VoIP-liittymiä. Teleyritykset purkavat kupariverkkoja niiden vanhan teknologian ja kalliin ylläpidon takia. Verkkoja puretaan myös sähköverkko- tai tietöiden takia. Vajaan puolen vuoden aikana Traficom on vastaanottanut teleyrityksiltä ilmoituksia verkon poistamisesta, jotka koskevat yli 15 000 liittymää. 

Kupariverkon alueelle ei yleensä rakenneta uutta kiinteää verkkoa, vaan asiakkaille tarjotaan useimmiten matkaviestinverkon liittymä poistettavan puhelin- tai laajakaistaliittymän tilalle. Joillekin alueille, jossa se nähdään taloudellisesti kannattavaksi, rakennetaan nopeita kuituverkkoja. Etenkin paikalliset teleyritykset ja osuuskunnat rakentavat kuituverkkoja kupariverkkojen tilalle. 

Traficom huolehtii käyttäjien oikeuksista 

"Voimme viime kädessä asettaa huomattavan markkinavoiman (HMV) omaaville teleyrityksille velvollisuuksia, jotta varmistetaan, että asiakkaiden saatavilla on vastaavanlaatuisia vaihtoehtoisia liittymiä" *), kertoo johtava asiantuntija Martin Andersson. Velvoitteita asetettaisiin silloin kun se on tarpeen kilpailun ja loppukäyttäjien edun turvaamiseksi. Asetettava velvollisuus HMV-yritykselle voisi olla kupariverkon purkamisen estäminen kunnes vastaava palvelu on saatavilla tai teleyrityksen HMV-asema poistuu. Vaihtoehtoinen laajakaistaliittymä on yleensä jo alueella oleva 4G-liittymä. Tilalle tarjottavana tuotteena 5G-liittymät ovat vielä harvinaisia. Myös valokuituverkkoa rakennetaan jonkin verran purettavan verkon tilalle.

"Olemme hiukan huolissamme siitä, onko 4G-verkon nopeus kaikissa tilanteissa riittävän vastaavanlaatuinen kuin esimerkiksi nopeimmat kupariverkon laajakaistaliittymät (VDSL), joiden nopeus on yleensä 30-50 Mbit/s. Samoin koemme ongelmalliseksi, että tilaajayhteyksiä poistetaan ilman vastaavaa tukkutuotetta, erityisesti jos yhteyden vuokraava teleyritys toimii ilman omaa verkkoa", jatkaa Andersson. Traficom muistuttaa, että teleyritykset ovat sitoutuneet kehittämään laajakaistapalveluja, jotta kaikilla kotitalouksilla on saatavilla riittävä lataus- ja lähetysnopeuden mahdollistava laajakaistaliittymä. **)

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan teleyritykseesi

Mikäli asiakas epäilee, että tilalle tarjottu liittymä ei vastaa laadullisesti nykyistä liittymää, tulee asiakkaan olla yhteydessä liittymän tarjoavaan teleyritykseen. 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Martin Andersson, p. 0295 390 518, martin.andersson@traficom.fi

Lakimies Jarmo Riikonen, p. 0295 390 553, jarmo.riikonen@traficom.fi


*)  Vaihtoehtoisten laajakaistaliittymien vähimmäisvaatimukset:
1) ADSL-liittymän vaihtoehtoisen liittymän vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 4 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 1 Mbit/s 
2) ADSL+-liittymän vaihtoehtoisen liittymän vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 10 Mbit/sja lähtevässä liikenteessä 1 Mbit/s
3) VDSL-liittymän vaihtoehtoisen liittymän vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 30 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 1 Mbit/s.
**) Investoiminen tulevaisuuden laajakaistayhteyksiin (Ulkoinen linkki)