Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen muun muassa raskaan liikenteen sähköistymistä ja biokaasun käyttöä vauhdittavalle hankkeelle - Traficom mukana liikenteen kokeiluissa

Laaja suomalainen tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto menestyi EU LIFE -ohjelman ilmastohankkeiden rahoitushaussa. ACE-hanke käynnistyy 20 miljoonan euron budjetilla vuoden 2024 alusta. Rahoitus tukee kotimaisten kestävien investointien toteuttamista ja tähtää niiden lisäämiseen.

Ratkaisuina hankkeessa kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja, edistetään raskaan liikenteen kuljetusten ja työkoneiden energiatehokkuustoimia sekä puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa, ja vauhditetaan pienen ja keskisuuren teollisuuden tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä.

ACE-hanke toteutetaan vuosina 2024–2030.  Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy,  Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi. 

Traficomin vetämässä ACE-hankkeen työkokonaisuudessa vauhditetaan raskaan liikenteen teknologista siirtymää käyttövoimissa. "Kokonaisuuden vetäjänä Traficom koordinoi muun muassa yhteistyötä raskaan liikenteen toimenpiteissä sekä oman työkokonaisuuden sisällä että muiden ACE-hankkeen työkokonaisuuksien kanssa. Lisäksi Traficom toimii työkokonaisuudessa ajoneuvokannan ja siihen liittyvän sääntelyn asiantuntijana", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Aki Tilli

Suunnitelmia raskaan liikenteen kestävyyden parantamiseksi edistetään jo aktiivisesti. Ahola Transport Oy ja Plugit Finland Oy rakentavat Naantaliin yhdessä raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien ekosysteemin. 

Pohjaset Oy:n ja Metsä Group pilotoivat sähkörekkaa ja latausinfraa arktisissa oloissa Lapissa. 

LUT-yliopisto tekee molempien pilottien pohjaksi esiselvityksiä ja niiden aikana ja päätyttyä tieteellistä analyysia saatavista tuloksista. Pilotoinnin ympärille rakennetaan myös laajaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa raskaan liikenteen kuljetusten tilaajien ja tarjoajien ja muiden alalla toimivien kanssa.

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle tai sidosryhmälistalle, ilmoittaudu tästä linkistä (Ulkoinen linkki). Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin. Sidosryhmälistalle ilmoittautumalla voit ilmoittaa kiinnostuksesi edustaa organisaatiotasi hankkeen yhteistyöverkostoissa.

Lisätietoja:

Karoliina Auvinen, ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija, Suomen ympäristökeskus, karoliina.auvinen@syke.fi, p. 0295 251 235

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, johtava asiantuntija Aki Tilli, aki.tilli@traficom.fi, p. 0295 346 427

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen verkkosivut (Ulkoinen linkki)