Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomi vahvasti mukana Euroopan 6G-taajuustyössä

Kuudennen sukupolven matkaviestinteknologiaa eli 6G:tä innovoidaan jo aktiivisesti. Euroopan komissio keskittyy aluksi 6G-teknologian kehitysaskeliin Euroopassa ja valmistelee tiekarttaa 6G:n käyttöönotolle. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö osallistuvat 6G-taajuustyöhön taajuuksien tehokkaan käytön ja tulevaisuuden laajakaistaverkkojen sekä palveluiden kehityksen varmistamiseksi.

5G-matkaviestinteknologiaa ollaan ottamassa nyt käyttöön. Samaan aikaan on tärkeä tutkia 6G:tä, joka auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa yhdistämällä fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman. Tulevaisuuden päätelaite on muutakin kuin älypuhelin: miljardit koneet, laitteet, ihmiset, ajoneuvot, robotit ja dronet liittyvät pilveen tekoälyn optimoiman verkon kautta. 6G tuo käyttöön verkkojen hajautuksen ja reunalaskennan, mikä mahdollistaa esimerkiksi hologrammikokoukset ja aidosti virtuaalisen ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Lisäksi uusien satelliittitekniikoiden yhdistäminen 6G:hen mahdollistaa globaalit yhteydet maalla, merellä ja ilmassa.

Suomi vaikuttaa aktiivisesti 6G:n kehitystyöhön

"Suomi on viestintäteknologioiden kärkimaa. Varmistamme yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, että Suomi on myös 6G-kehityksen kärjessä. Vaikutamme tiiviisti radiotaajuustyöhön EU:ssa ja kansainvälisesti", sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Euroopan Unionin jäsenmaiden edustajista koostuva radiotaajuuspolitiikkaryhmä seuraa ja perehtyy uudella työohjelmakaudella 6G-tutkimukseen ja kehitykseen sekä eurooppalaisiin 6G-testisuunnitelmiin ja kokeiluihin. Elinkeinoelämä ja tutkimushankkeet voivat esitellä työpajoissa tuloksiaan ja tavoitteitaan, joiden pohjalta työryhmä tunnistaa uusien 6G-taajuusalueiden harmonisoinnin tarpeita sekä vaikutuksia taajuuksien sääntelyyn. Valmistelutyön avulla Euroopan komissio tekee 6G-etenemissuunnitelmia. Radiotaajuuspolitiikkaryhmän 6G-työryhmän puheenjohtajistoon on valittu Traficomista johtava asiantuntija Heidi Himmanen

Kansainvälisessä televiestintäliitossa ITU:ssa (International Telecommunication Union) yhteistyötä tehdään sidosryhmien ja erityisesti Oulun yliopiston kanssa. Oulun yliopiston johtama kahdeksanvuotinen 6G-lippulaiva (6G Flagship) oli 2018 maailman ensimmäinen 6G-tutkimusohjelma. Eurooppalaisen tason johtavaa 6G-tutkimushanketta Hexa-X:ää koordinoi Nokia ja siihen osallistuvat myös Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto.

Lisätietoja

Traficomin RSPG-edustaja, päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen@traficom.fi, twitter: @l_suvi (Ulkoinen linkki)

Johtava asiantuntija Heidi Himmanen, p. 0295 390 441, heidi.himmanen@traficom.fi, twitter: @HimmanenHeidi (Ulkoinen linkki)


Radiotaajuuspolitiikkaryhmä (RSPG, Radio Spectrum Policy Group) on korkean tason neuvoa-antava ryhmä, joka avustaa Euroopan komissiota radiotaajuuspolitiikan kehittämisessä. RSPG antaa lausuntoja, kannanottoja ja raportteja, joiden tarkoituksena on avustaa ja neuvoa komissiota strategisella tasolla seuraavissa asioissa: radiotaajuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, poliittisten kantojen koordinoinnissa sekä tarvittaessa ehtojen yhdenmukaistamiseksi liittyen radiotaajuuksien saatavuuteen ja tehokkaaseen käyttöön silloin, kun se on edellytys toimivien sisämarkkinoiden luomiseksi. Suomea edustaa RSPG:ssä liikenne- ja viestintäministeriö tukenaan Traficom.