Takseissa käytettävän muun laitteen tai järjestelmän vaatimukset muuttuvat 1.9.2021

Taksiliikenteessä voi käyttää taksamittarin asemasta muuta laitetta tai järjestelmää silloin, kun taksimatkasta sovitaan kiinteä hinta ennen taksimatkan alkua.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin uudessa määräyksessä määritellään tekniset vähimmäisvaatimukset muulla laitteella tai järjestelmällä kerättävistä tiedoista ja tietojen säilyttämisestä. "Määrittelemällä tekniset vaatimukset varmistumme siitä, että esimerkiksi verovalvonta voidaan suorittaa riittävin ja luotettavin tiedoin. Emme puutu siihen, miten tietojen keräämislaite teknisesti toteutetaan eikä laitteet tarvitse meiltä hyväksyntää. Vastuu laitteen määräyksenmukaisuudesta on taksiliikenteen harjoittajalla", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Pylväs.

Jokaisesta taksimatkasta tulee kerätä seuraavat tiedot:

  • yrittäjän yksilöintitiedot
  • ajoneuvon yksilöintitiedot
  • ajon suorittaneen kuljettajan yksilöintitiedot
  • matkan ajankohta, pituus ja ajallinen kesto
  • matkan hinta- ja maksutapatiedot.

Näitä tietoja käytetään viranomaisvalvonnassa, esimerkiksi verovalvonnassa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas@traficom.fi, p. 029 534 5798

asiantuntija Petri Jolanki, petri.jolanki@traficom.fi, p. 029 534 7237

lakimies Irene Keskihannu, irene.keskihannu@traficom.fi, p. 029 539 0572