Taksiliikenteen valvontaisku Helsingissä osoitti puutteita

Helsingin poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita tietojen esittämisessä.

Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 65 taksia, joista 37:ssä oli huomautettavaa. Liikennevirhemaksuja määrättiin 24.

Viranomaisten yhteisvalvonta on todettu toimivaksi toimintamalliksi, jossa jokainen mukana oleva viranomainen voi tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita yhdellä pysäytyksellä.

Perjantaina 22.4. Helsingissä toteutettuun valvontaiskuun osallistui 12 poliisia Helsingin liikennevalvonnasta, neljä asiantuntijaa Traficomista ja neljä verotarkastajaa Verohallinnosta.

Eniten puutteita taksin tietojen esittämisessä

Valvonnassa havaittiin seuraavia rikkeitä tai puutteita:

  • Ajoneuvon määräaikaiskatsastus suorittamatta 1
  • Ajoneuvovero maksamatta 1
  • Ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön 1
  • Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 11
  • Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 15
  • Hintatietoja esittämisessä puutteita 19
  • Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää 3

Valvonnalle yhä tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

− Seuraamusten määrä osoitti valvonnan tärkeyden. Helsingissä tarkastetuista 65:stä taksista 24:lle määrättiin liikennevirhemaksu. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, toteaa ylikonstaapeli Arto Aaltonen Helsingin poliisista.

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet näiden tietojen esittämisessä.  Puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen.

− Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista. Toivoisimmekin taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän niihin nyt enemmän huomiota, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Tämänkertainen valvonta osoitti, että hintojen esittämisessä taksimatkustajalle on yhä parannettavaa. Traficom on antanut määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee taksimatkustajalle esittää. Yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on helpottaa asiakasta hintojen vertailussa, tarkentaa Ruotsalainen.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös. – Taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavan asiakirjan esittämisessä havaittiin vielä puutteita. Asiakirjan voi esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys olisi helposti täytettävissä, toteaa Ruotsalainen.

Taksiyritykset verottajan seurannassa

Valvontatapahtumien ansiosta osalle taksiyrityksistä on tulossa lisää veroja maksettavaksi.

- Olemme löytäneet sekä yrityksiä että yksittäisiä kuljettajia, jotka ovat yrittäneet piilotella tuloja. Seuraavaksi otamme tässäkin valvonnassa nousseet tapaukset tarkempaan analyysiin ja määräämme heille tarvittaessa veroja maksuun, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä - vero.fi.

Tksiliikenteen valvonta usealla viranomaisella

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä, ja yksi yhteistyön muoto ovat viranomaisten yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Lisätietoja

Helsingin poliisilaitos: Dennis Pasterstein p. 029 547 4503

Traficom: Asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen, p. 029 534 6522

Verohallinto: Apulaisjohtaja Tarja Valsi, p. 029 512 4449