Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taksiliikenteen yrittäjäkoe suoritettava 1.5.2022 mennessä - puuttuva koe johtaa luvan peruuttamiseen

Taksiuudistus 2021 palautti yrittäjäkoevaatimuksen luvan myöntämisen edellytykseksi. Vaatimus koskee myös voimassa olevan luvan haltijoita. Luvanhaltijoiden, jotka eivät vaatimusta vielä täytä, tulee suorittaa taksiliikenteen yrittäjäkoe 1.5.2022 mennessä.

Yrittäjäkoevaatimus koskee uusien yrittäjien lisäksi isoa osaa alalla jo toimivista luvanhaltijoista. Taksiliikenneluvan haltijan, joka ei vielä täytä tätä ammatillisen pätevyyden vaatimusta, tulee täyttää vaatimus viimeistään 1.5.2022. Jos liikennelupa on myönnetty henkilölle, tämän henkilön tulee itse suorittaa koe. Jos lupa on myönnetty yritykselle, kokeen suorittaa yrityksen liikenteestä vastaava henkilö, jonka Traficom on hyväksynyt tehtävään. Yrittäjäkokeen suorittamatta jättäminen johtaa taksiliikenneluvan peruuttamiseen.

Yrittäjäkoe edellyttää yleensä myös yrittäjäkoulutuksen suorittamista. Voimassa olevan taksiliikenneluvan haltija ja liikenteestä vastaava henkilö saavat kuitenkin halutessaan osallistua yrittäjäkokeeseen ilman sitä edeltävää koulutusta. Poikkeus koskee luvanhaltijoita, joiden lupa on myönnetty 1.7.2018-30.4.2021 ja liikenteestä vastaavia henkilöitä, jotka on hyväksytty tehtävään mainitulla ajanjaksolla.

Suoritetusta yrittäjäkokeesta ei tarvitse ilmoittaa Traficomille. Traficom saa tiedon hyväksytysti suoritetusta yrittäjäkokeesta kokeen järjestäneeltä koulutusorganisaatiolta .

Poikkeukset luvanhaltijoiden yrittäjäkoevaatimukseen

Yrittäjäkoevaatimus ei koske sellaista voimassa olevan taksiliikenneluvan haltijaa, joka on täyttänyt kumotussa taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen.

Yrittäjäkoetta ei tarvitse suorittaa, jos:

  • taksiliikennelupa on myönnetty henkilölle, lupa on voimassa ja lupa on myönnetty ennen 1.7.2018
  • taksiliikennelupa on myönnetty yritykselle, lupa on voimassa, lupa on myönnetty ennen 1.7.2018 ja liikenteestä vastaava henkilö on hyväksytty tehtävään ennen 1.7.2018 (tai jos henkilö on hyväksytty tehtävään tätä myöhemmin, hän täyttää kumotussa taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen).

Yrittäjäkoevaatimus ei koske niitä tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijoita, jotka harjoittavat taksiliikennettä ilmoituksenvaraisena.

Liikenneluvan peruuttaminen

Jos voimassa olevan taksiliikenneluvan haltija ei täytä ammatillisen pätevyyden vaatimusta 1.5.2022 mennessä, Traficom ryhtyy toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi.

Jos yritystoimintaa ollaan päättämässä, eikä luvanhaltija tai liikenteestä vastaava henkilö aio suorittaa yrittäjäkoetta, luvanhaltija voi itse pyytää liikennelupansa peruuttamista. 

Lisätietoja:

Liikennelupaneuvonta
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi