Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taksimarkkinat keskittyvät - taksiajoneuvojen ja -lupien määrä kasvanut

Suomessa on noin 9 400 taksiyritystä, joista lähes 42 % oli rekisteröity Uudellemaalle. Taksiajoneuvojen määrä on kasvanut vuodesta 2018 noin 35 % - samalla esteettömien taksien määrä on kasvanut 32 %:lla. Sähköisiä takseja on nykyisin lähes 850.

Taksiyritysten määrä kasvoi vuonna 2018 taksiuudistuksen jälkeen lähes 40 %:lla noin 12 000:een. Vuoden 2021 taksisääntelyn korjaussarjan tuomien uusien edellytysten jälkeen taksiyritysten määrä on laskenut noin 9 400:aan. "Muutos vapautti muun muassa koti- ja matkailupalvelut taksiliikenneluvan tarpeesta, muutti taksiliikenteen yrittäjätutkinnon pakolliseksi ja asetti y-tunnuksen pakolliseksi luvanhaltijoille", kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Alueellisesti taksiyritykset ovat keskittyneet entistä enemmän Uudellemaalle. Ennen vuoden 2018 taksiuudistusta Uudellamaalla oli noin 2 700 taksilupaa eli 29 % kaikista luvista. Tällä hetkellä Uudellamaalla on yli 3 900 taksilupaa eli 42% kaikista luvista. Muiden maakuntien osuudet ovat pääsääntöisesti laskeneet.

Taksien määrä kasvoi lakimuutoksen jälkeen nopeasti - tarjolla aiempaa enemmän esteettömiä sekä sähköisiä takseja

Luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen taksien määrä kasvoi noin 38 %:lla ensimmäisen puolentoistavuoden aikana vuoden 2018 lakimuutoksen jälkeen ja on pysynyt sittemmin samalla tasolla. Vuoden 2022 lopulla takseja oli reilu 13 000, joista 32 % eli noin 3 900 oli esteettömiä ajoneuvoja. Esteettömien ajoneuvojen määrä on kasvanut 32 %:lla lakimuutoksen ajankohtaan nähden.

Myös sähköisten taksien määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. "Lakimuutoksen aikaan sähköisiä takseja oli taksiliikenteessä alle kymmenen. Vuoden 2022 lopulla näitä ajoneuvoja oli kuitenkin jo 838, joista alle kymmenen oli myös esteettömiä", tarkentaa erityisasiasiantuntija Tuomas Kiiski.

Taksinkuljettajalupien määrät nousseet - alalla kuitenkin pulaa kuljettajista

Taksinkuljettajien ajolupien määrät ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2018 alkaen. Vaikka vuonna 2022 taksinkuljettajien lupia oli voimassa 38 000 eli enemmän kuin koskaan ennen, esiintyy alalla kuljettajapulaa. Työ- ja elinkeinotoimiston tietoihin pohjautuen vuonna 2022 kuukausittain avoimia taksinkuljettajapaikkoja on ollut keskimäärin noin 450. "Väkilukuun suhteutettuna tarve kuljettajille on ollut erityisen suurta Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jonne myös kaksi kolmasosaa avoimista paikoista on sijoittunut." Toteaa Kiiski.

Lisätitetoja

Johtava asiantuntija Pasi Hautalahti, pasi.hautalahti@traficom.fi , p. 029 534 6503

Erityisasiantuntija Tuomas Kiiski, tuomas.kiiski@traficom.fi , p 029 539 0631

Korjattu taksiajoneuvojen määrää, muutos koski erityisesti esteettömiä taksiajoneuvoja. Esteettömien määrän kasvu oli vain +32% aiemman +277% sijasta.