Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taksinkuljettajan koe uudistuu - jatkossa kuljettajille tarjolla myös vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta

Taksinkuljettajan koe uudistuu 1.5.2021. Uudistuksen yhteydessä koe laajenee ja kokeen rakenne muuttuu. Lisäksi vilpillisen toiminnan määritelmää kokeessa on tarkennettu. Lisäksi taksinkuljettajille on tarjolla vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta.

Taksinkuljettajan kokeessa on kysymyksiä ja tehtäviä seuraavista aihepiireistä:

  1. Matkustajien avustamisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen
  2. Eri matkustajaryhmien erityistarpeet
  3. Taksipalvelujen asiakaspalvelutilanteet
  4. Kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Taksinkuljettajan koe on suoritettava suomen tai ruotsin kielellä. Kokeessa ei saa käyttää tulkkia tai sanakirjaa.

Vilpillinen toiminta kokeessa johtaa osallistumiskieltoon

Henkilö joka syyllistyy taksinkuljettajan kokeessa vilpilliseen toimintaan, asetetaan kuuden kuukauden määräaikaiseen kieltoon osallistua taksinkuljettajan kokeeseen.

Taksinkuljettajan kokeessa ei saa hyödyntää matkapuhelimia, kuulokkeita tai muita viestintä- tai tallennusvälineitä eikä materiaaleja tai välineitä, joita voidaan käyttää kokeen suorittamiseksi osittain tai kokonaan vilpillisesti tai koekysymysten kopioimiseksi taikka muutoin eteenpäin välittämiseksi.

Vilpiksi katsotaan:

  • keskusteleminen kokeessa muun kuin palveluntuottajan henkilöstön kuuluvan kanssa.
  • koetilassa kiellettyjen välineiden tai keinojen käyttäminen tai käytön yrittäminen kokeessa.
  • kokeen tai sen osien kopiointi ja tallentaminen millä tahansa tavalla.
  • palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvan lahjominen tai lahjomisen yrittäminen.

Taksinkuljettajille on tarjolla vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta

1.5.2021 alkaen taksinkuljettajille on tarjolla vapaaehtoista erityisryhmien kuljettajakoulutusta.

Koulutuksella pyritään parantamaan erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta sekä lisäämään ja yhdenmukaistamaan taksinkuljettajien edellytyksiä toimia erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää koulutusta tarjoaville tahoille koulutusluvat ja tiedot koulutusta tarjoavista tahoista julkaistaan Traficomin verkkosivuilla.

Lisätietoja

Lue lisää taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksistä (Ulkoinen linkki)

Asiantuntija Pasi Parviainen, pasi.parviainen@traficom.fi, p. 029 534 5390 (Taksinkuljettajan koe ja vapaaehtoinen erityisryhmien kuljettajakoulutus)

Johtava asiantuntija Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas@traficom.fi ((Taksialan muutokset 1.5.2021 alkaen)