Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Talvilomaliikenteen terveysturvallisuus korostuu koronatilanteen heikentyessä

Koronatartunnat ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistää välittömästi liikenteen toimijoiden kanssa keskustelut toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa mahdollisimman terveysturvallinen liikkuminen myös talvilomaliikenteessä.

"Suhtaudumme erittäin vakavasti heikentyneeseen koronatilanteeseen ja terveydenhuollon kuormituksen kasvuun Suomessa. Meille tärkeintä on turvata jokaiselle mahdollisuus terveysturvalliseen liikkumiseen. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa", painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.  

Traficom käynnistää välittömästi liikenteen toimijoiden kanssa keskustelut toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa mahdollisimman terveysturvallinen liikkuminen myös talvilomaliikenteen aiheuttamissa ruuhkissa. 

"Talvilomaliikenteen osalta keskeisenä tavoitteenamme on varmistaa riittävistä toimenpiteistä huolehtiminen ja turvata jokaiselle mahdollisuus suunnitella oma liikkumisensa ennakoivasti", Saarimäki sanoo.

Tartuntatautilaki velvoittaa liikenteen toimijoita huolehtimaan matkustamisen terveysturvallisuudesta

Traficom pyrkii käytettävissä olevin keinoin tukemaan terveysviranomaisia edistämällä liikenteen terveysturvallisuutta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat liikenteen toimijoiden tartuntatautilain nojalla tekemät toimenpiteet kuten liikennevälineiden hygieniasta huolehtinen ja terveysturvallista matkustamista koskevan tiedon jakaminen.

Kuljetus- ja liikennepalvelun tarjoajien on huolehdittava siitä, että liikennevälineen matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti ja puhdistamista tehostetaan sekä siitä, että muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä noudatetaan. Lisäksi palveluntarjoajien on huolehdittava siitä, että matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä sekä annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta, kasvosuojusten käyttämisestä ja muista vastaavista tartuntojen leviämistä estävistä käytänteistä.

Lisäksi asemien, terminaalien ja muiden vastaavien sisätilojen ja rajattujen ulkotilojenhallinnasta vastaavien toimijoiden on yhdessä kuljetus- ja liikennepalvelun tarjoajien kanssa huolehdittava koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä järjestelyistä, joilla ohjataan matkustajia liikennevälineeseen siirtymisessä ja sieltä poistumisessa.

Liikenteen toimijoiden toimenpiteiden lisäksi terveysturvallisuus on kuitenkin pitkälti myös matkustajien oman toiminnan varassa. Tehokkaita maskeja käyttämällä ja ylläpitämällä itse mahdollisuuksien mukaan välimatkaa kanssamatkustajaan, matkustaja lisää sekä omaa että muiden matkustajien terveysturvallisuutta. Tästäkin muistuttaminen on tärkeää.

Matkustajamäärien rajoittaminen liikenteessä viimesijainen keino

Mikäli edellä kuvatut toimenpiteet ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos koronaviruksen leviämisen estämiseksi on välttämätöntä, Traficom voi viimesijaisena keinona arvioida tarvetta rajoittaa liikennevälineen enimmäismatkustajamäärää sairaanhoitopiirin ilmoituksen perusteella. Matkustajamäärän voi rajoittaa enintään puoleen. Esimerkiksi busseissa turvavälit jäävät tällöinkin melko pieniksi, mutta rajoitus vähentää mahdollisen altistumisen piiriin päätyvien matkustajien määrää. Rajoittaminen voisi koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen, eli rajoituksella ei olisi vaikutusta esimerkiksi taksiliikenteeseen.

Rajoittava päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään. Koululaisten ja autoa vailla olevien henkilöiden kulkemiseen sekä työmatkaliikenteeseen puuttuminen on ehdottomasti viimesijainen keino.

"Matkustajamäärien rajoitus voidaan ottaa käyttöön vasta laissa asetettujen kriteereiden täyttyessä ja muiden rajoitusten ollessa niin täysimääräisesti käytössä, että matkustajamäärärajoitusta voidaan pitää välttämättömänä lisätoimena", Saarimäki toteaa.

Lisätietoja:

Liikenteenterveysturvallisuus.fi (Ulkoinen linkki)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi , p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki