Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tarkennuksia ajoneuvoihin tehtäviin moottorien ohjelmointeihin ja muutoksiin

Ajoneuvojen moottorien ohjelmoijien ja muutosten tekijän pitää 1.6.2024 alkaen osoittaa ajoneuvon täyttävän muutoksen jälkeen päästöjä koskevat vaatimukset - riittäviksi osoituksiksi katsotaan hyväksytyn asiantuntijan tai tutkimuslaitoksen selvitys tai tyyppihyväksyntätodistus.

Ajoneuvolakiin 1.6.2024 voimaantuleva muutos kääntää osoittamisvelvollisuuden päästöjen vaatimustenmukaisuudesta toimijoille, jotka tarjoavat asiakkaalle moottorien ohjelmallisia muutoksia, päästöjärjestelmien muokkauksia tai molempia.

Liikenteessä käytettävään ajoneuvoon voi myydä sellaisia moottorinohjausohjelmia tai päästöjärjestelmämuutoksia, joista myyjä pystyy osoittamaan tarjoamansa palvelun täyttävän päästöjä koskevat säädökset ja määräykset. 

"Kesäkuusta alkaen vastuu kaikessa päästömanipulaatiomääritelmän täyttävässä palvelun tarjonnassa on päästöjen osalta palvelun tarjoajalla eikä asian vastuuta voi vierittää kuluttajalle", toteaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkastaja Kaarle Röyttä. "Nykyisenlainen toiminta, jossa muutoksia on tehty ja tarjottu kuluttajille ilman osoituksia ja selvityksiä päästötasoista tai palveluita on myyty ''ei tieliikennekäyttöön'' ilmoituksella ajoneuvoihin, joiden tiedot löytyvät liikenneasioiden rekisteristä, ei voi siis enää kesäkuussa jatkua", tarkentaa Röyttä.

Mitä on moottorin ohjelmointi ja päästömanipulaatio?

Moottorin ohjelmoinnilla ja päästömanipulaatiolla tarkoitetaan moottorin ohjainlaitteen muutoksia, joilla on vaikutusta moottorin toimintaan ja ominaisuuksiin, esimerkiksi tehon lisäykset ja optimoinnit.

Päästömanipulaatio tarkoittaa myös pakokaasupäästöjärjestelmien muutoksia, esimerkiksi DPF, SCR ja EGR, jotka ovat olennaisia pakokaasujärjestelmien osia.

Miten osoittaa moottorin ohjelmoinnin vaatimustenmukaisuus?

Päästöjen osalta riittäviksi osoituksiksi katsotaan pätevän hyväksytyn asiantuntijan tai tutkimuslaitoksen selvitys tai tyyppihyväksyntätodistus. Tutkimuslaitoksia löytyy Euroopasta sekä Suomesta. Toistaiseksi Suomessa ei ole yhtään hyväksyttyä asiantuntijaa, jolla olisi pätevyyttä ajoneuvojen päästöjen toteamiseen.  

Korjaamon tai katsastusaseman päästömittaustodistus ei ole osoitus ajoneuvon päästötasosta tai osoitus vaatimustenmukaisuudesta.

Seuraamukset osoitusten puuttumisesta

Jos päästömanipulaatiomääritelmän täyttäviä palveluita tarjoaa kuluttajille ilman hyväksyttäviä osoituksia, voi Traficom määrätä asiasta talouden toimijalle seuraamusmaksun, joka voi olla suurimmillaan 30 000 €. 

Ennen 1.6.2024 muutetut ajoneuvot

Suomessa on paljon ajoneuvoja, joihin on asennettu päästömanipulaatiojärjestelmiä. "Jos tiedät, että autoosi on tehty ohjelmallisia muutoksia tai siitä on poistettu päästöjärjestelmäkomponentteja, varmista ajoneuvon liikennekelpoisuus esimerkiksi valmistajan edustajalta", neuvoo Röyttä. Jos haluat poistaa muutokset ja palauttaa ajoneuvon alkuperäiseen kuntoon toimi valmistajan edustajan ohjeiden mukaisesti. Jos taas haluat pitää muutokset ja saattaa autosi liikennekelpoiseksi, katsastustoimipaikat auttavat muutoskatsastuksiin ja ajoneuvojen hyväksyntään liittyvissä asioissa", jatkaa Röyttä.

Muutettujen ajoneuvojen käyttöä liikenteessä valvoo poliisi, rajavartiolaitos ja tulli.  Valvova viranomainen voi määrätä päästömanipuloidun ajoneuvon omistajalle tai haltijalle 300 - 30 000 € suuruisen liikennevirhemaksun.

Lisätietoja

Tutkimuslaitokset Suomessa (Ulkoinen linkki) 

Tutkimuslaitokset Euroopassa  (Ulkoinen linkki)

Hyväksytyt asiantuntijat Suomessa  (Ulkoinen linkki)