Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tartuntatautilain muutos toi uusia velvollisuuksia taksi- ja linja-autokuljetusyrityksille

Covid 19-viruksen leviäminen jatkuu. Uudet virusmuunnokset, jotka leviävät tehokkaammin, aiheuttavat painetta kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle sekä terveydenhuoltojärjestelmän kestävyydelle. Tätä varten Suomessa otettiin käyttöön uusia varmistusmekanismeja, joilla kaikin keinoin pyritään estämään viruksen leviäminen.

Henkilökuljetusyritykset ovat keskeisessä roolissa Suomen valtion huoltovarmuuden ja liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. Toisaalta henkilökuljetusvälineissä riski viruksen tehokkaammalle leviämiselle kasvaa, mikäli liikkuminen tapahtuu viruksen leviämisen kannalta suotuisilla alueilla ja mikäli ihmisten lähikontakteja ei vältetä.

Kuljetusyritysten omasta varautumisesta säädetään Liikennepalvelulain 18 ja 18 a §:ssä. 18 § säätää yli 15 3,5 kokonaismassatonnin tavarankuljetusajoneuvolla sekä yli 15 linja-autolla kaupallista kuljetustoimintaa harjoittavien varautumisvelvollisuudesta. Tällaisten yritysten tulee tehdä säädöksessä tarkoitettu valmiussuunnitelma 1.6.2021 mennessä. 18 a § säätää kaikkien taksiliikennettä harjoittavien toimijoiden varautumisvelvollisuudesta COVID 19-pandemiaan siten, että sen on huomioitava Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen antamat tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi tarkoitetut ohjeet ja määräykset. Edellä kuvatusta yrityksen on laadittava suunnitelma. Kyseinen suunnitelma tulisi yritysten laatia pikimmiten. Suunnitelma ja sitä koskeva Liikennepalvelulain 18 a§ ovat voimassa tämän hetken tiedon mukaisesti 30.6.2021 asti. Välitysyhtiö voi tehdä suunnitelman välityksensä piirissä olevien taksiautoilijoiden puolesta tai taksiyritykset voivat tuottaa suunnitelman yhteistyössä. Suunnitelma tulee säilyttää suurimmalla mahdollisella täsmällisyydellä yrityksessä ja on oltava sieltä esitettävissä ko. asiaa valvovalle viranomaiselle.

Edellä kerrotun lisäksi Tartuntatautilaki asettaa vaatimuksen kuljetusyritykselle tai kuljetuspalvelun tarjoajalle ja matkustajaterminaalin ylläpitäjälle, tuottaa yhteistyössä suunnitelma siitä, miten matkustajien siirtyminen kuljetusvälineeseen turvallisesti COVID 19-viruksen leviämisen ehkäisemisen näkökulmasta on toteutettu. Kyseinen suunnitelma tulee liittää Liikennepalvelulain 18 ja 18a§:n mukaiseen kuljetusyrityksen varautumisvelvollisuuteen liittyvään valmiussuunnitelmaan.

Eduskunnan 22.2.2021 antaman tartuntalain muutoksen mukaisesti:

1. Asiakkailla on oltava mahdollisuus riittävän hygienian ylläpitämiseen kuten käsien puhdistamiseen.

2. Asiakkaille on annettava tartuntojen leviämistä estäviä toimintaohjeita, esimerkiksi riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta, kasvosuojusten käyttämisestä.

3. Asiakkaiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava.

4. Asiakkaiden oleskelu tiloissa ja liikennevälineissä on järjestettävä siten, että asiakkaat voivat olla riittävän etäällä toisistaan THL:n suositusten mukaisesti tilan tai liikennevälineen erityispiirteet huomioiden.

5. Matkustajien liikennevälineisiin siirtymistä ja poistumista tulee ohjata, jotta heillä on mahdollisuus pitää riittävät etäisyydet.

6. Toimenpiteet koskevat liikennevälineitä sekä yleisölle avoimia tai rajattuja asiakastiloja sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuja ulkotiloja.


Mikäli todetaan, että edellä kuvatut toimenpiteet eivät ole viruksen leviämisen estämiseksi riittäviä, voi viranomainen rajoittaa liikennevälineeseen otettavien matkustajien lukumäärää.

On todettava, että kuljetusyritykset ovat toimineet koko COVID-19-pandemian aikana viruksen leviämistä ehkäisevin toimin erittäin esimerkillisesti ja tavoitetilana on, että viruksen leviämisen estäminen edellyttäisi niin vähän kuin mahdollista yllä kuvattuja mahdollisia viranomaistoimia käyttöön otettavaksi.Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila@traficom.fi  

Tiiminvetäjä Pasi Hautalahti, s-posti: pasi.hautalahti@traficom.fi