Tavara- ja joukkoliikenteen yhteisölupien sekä kuljettajatodistuksien voimassaoloa pidennetään EU-asetuksella – lupien ja todistusten uusintaa ei kannata kuitenkaan siirtää

Yhteisölupien ja niiden ajoneuvokohtaisten jäljennösten sekä kuljettajatodistuksien voimassaolo jatkuu automaattisesti 6 kuukaudella, jos luvan tai todistuksen voimassaolo on päättynyt tai päättyy 1.3.-31.8.2020. Luvan tai todistuksen uusimista kannattaa kuitenkin hakea kuten ennenkin – hyvissä ajoin ennen lupa-asiakirjaan merkittyä viimeistä voimassaolopäivää. Näin vältetään hakemuskäsittelyn ruuhkautuminen syksyllä.

Voimassaolon pidennystä ei merkitä liikenneasioiden rekisteriin. Luvanhaltijoille ei myöskään lähetetä uusia lupa-asiakirjoja tai kuljettajatodistusta, joissa näkyisi poikkeusasetuksen mukainen pidennetty voimassaolo. Tienvarsitarkastuksia suorittavat viranomaiset toteavat luvan tai todistuksen voimassaolon alkuperäisestä lupa- tai todistusasiakirjasta, jonka tulee olla ajoneuvossa mukana liikennettä harjoitettaessa.

Voimassaolon pidennys ei koske kansallisia lupalajeja. Kotimaan tavaraliikennelupa ja ELY-keskuksen ennen 1.7.2018 myöntämä henkilöliikennelupa ovat siten voimassa normaalisti vain lupa-asiakirjaan merkityn ajan.

Voimassaolon pidennyksestä huolimatta hae luvan tai todistuksen uusimista hyvissä ajoin

Koronapandemia ei ole käytännössä vaikuttanut liikennelupaa koskevien hakemusasioiden käsittelyyn. Käsittelyssä ei ole tällä hetkellä ruuhkaa ja suositeltavaa onkin hakea liikenneluvan tai kuljettajatodistuksen uusimista ihan normaalisti hyvissä ajoin ennen lupa-asiakirjaan merkittyä viimeistä voimassaolopäivää. Uusimisen siirtäminen syksyyn voi johtaa siihen, ettei hakemusta mahdollisesta luparuuhkasta johtuen ehditä käsitellä ennen luvan tai todistuksen pidennetyn voimassaoloajan päättymistä.

Huomioitavaa on, että luvan tai todistuksen myöntämisen edellytyksiin ei ole tullut muutoksia. Yhteisölupaa tai kuljettajatodistusta hakevan tai uusivan tulee siten täyttää kaikki EU-asetuksessa ja liikennepalvelulaissa luvalle tai todistukselle säädetyt edellytykset, jotta myönteinen lupapäätös voidaan tehdä.

Lisätietoja:

Liikennelupaneuvonta: p. 029 534 5181 (arkisin 8.00-16.15), liikenneluvat(at)traficom.fi

Euroopan unionin virallinen lehti 27.5.2020 (Ulkoinen linkki)

LVM:n tiedote: Ajokorttien ja lupien voimassaoloa pidennetään EU-poikkeusten mukaisesti (Ulkoinen linkki)