Tehostettu yhteistyö aloitettu rahapelien markkinoinnin valvonnassa

Poliisihallitus ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tehostavat yhteistyötä tv- ja radiotoiminnassa esiintyvän rahapelien markkinoinnin valvonnassa.

Ainoastaan Veikkaus Oy voi toimeenpanna ja markkinoida rahapelejä Suomessa pois lukien Ahvenanmaa. Muu rahapelien markkinointi on kokonaan kielletty silloin, kun se tapahtuu Suomessa tai on suunnattu Suomeen ja Suomessa asuville kuluttajille. Markkinointikielto koskee rahapelien toimeenpanijan lisäksi myös markkinointiviestejä välittäviä yrityksiä kuten ohjelmistotoimijoita. Televisiossa tai radiossa ei siten saa esittää mainoksia tai ohjelmia, joissa markkinoidaan esimerkiksi ulkomaisia rahapelituotteita, -sivustoja tai -yhtiöitä.  

"Sen lisäksi, että muiden kuin yksinoikeusyhtiön markkinointi on lähtökohtaisesti lainvastaista, se on lähes yksinomaan erityistä haittaa aiheuttavien rahapelien markkinointia", arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvio Poliisihallituksesta toteaa.

Rahapelien markkinointia valvoo Suomessa Poliisihallitus, joka voi tarvittaessa kieltää lainvastaisen rahapelien markkinoinnin ja tehostaa sitä uhkasakolla. Kielto on voimassa kolme kuukautta ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa kuudella kuukaudella, jos kiellon vastaista menettelyä ei ole korjattu.

Mikäli laissa säädettyä rahapelien markkinoinnin kieltoa rikotaan toistuvasti ja vakavasti, voi toimilupaviranomainen peruuttaa antenni-tv- tai radiotoimijalle myönnetyn ohjelmistotoimiluvan osittain tai kokonaan. Toimiluvan peruuttamista koskevan päätöksen tekee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 

"Tehostetun yhteistyön tarkoitus on ehkäistä lainvastaista toimintaa ja vähentää epäselvyyksiä rahapelien markkinointia koskevan sääntelyn osalta, Kiinteät radioverkot -yksikön päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen Traficomista kertoo. "Olemme lähettäneet asiaa koskevan kirjeen ohjelmistotoimiluvan haltijoille. Uskomme oikean tiedon ohjaavan toimijoita lainmukaiseen toimintaan jatkossa", hän lopettaa. 

 

Lisätietoja:

Poliisihallitus:

Ylitarkastaja Sanna Leinonen

etunimi.sukunimi@poliisi.fi

puh. 358 295 481 749

www.arpajaishallinto.fi (Ulkoinen linkki)

Traficom:

Lakimies Henriikka Rosti

etunimi.sukunimii@traficom.fi

puh. 358 295 390 326