Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Telian ja Elisan valitukset HMV-päätöksistä ratkaistu

Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Elisan ja Telian tilaajayhteysmarkkinoiden HMV-päätöksiä koskevissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus KHO on 12.11.2020 antanut ratkaisun Elisa Oyj:n valituksesta sille annetusta huomattavan markkinavoiman päätöksestä tilaajayhteys- ja bitstream -markkinoilla. KHO on antanut ratkaisun myös Telia Finland Oyj:n valituksesta huomattavan markkinavoiman päätöksillä Telialle ja Finnet-yhtiöille asetettujen velvollisuuksien osalta tilaajayhteys- ja bitstream -markkinoilla. 

Korkein hallinto-oikeus on Elisa Oyj:n valituksen perusteella kumonnut viraston päätöksen tilaajayhteysmarkkinoiden Elisa Oyj:n markkina-alueita 137 (Espoo, Helsinki, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Siuntio, Vantaa, Vihti) ja 94 (Tampere, Ylöjärvi) koskevilta osin sekä siltä osin kuin Elisa Oyj:lle on viraston päätöksessä asetettu velvollisuus noudattaa valokuitutilaajayhteyden kuukausivuokran hinnoittelussa viraston määrittämiä enimmäishintoja Elisa Oyj:n huomattavan markkinavoiman alueilla. Korkein hallinto-oikeus toteaa myös päätöksessään, että viraston päätöstä on markkina-alueita 137 ja 94 koskevilta osin noudatettava, kunnes asia on ratkaistu Liikenne- ja viestintävirastossa uudestaan tai Liikenne- ja viestintävirasto määrää sitä ennen toisin. Lisäksi päätöksessä annetun täytäntöönpanomääräyksen mukaan viraston päätöksessä asetetut velvollisuudet ovat voimassa lukuun ottamatta enimmäishinnan noudattamista koskevaa velvollisuutta.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Telia Finland Oyj:n valituksen ja todennut, että viraston päätösten lopputulosten muuttamiselle ei ole perusteita.

Virasto ottaa korkeimman hallinto-oikeuden palauttaman päätöksen käsittelyyn käynnistämällä koko tilaajayhteysmarkkinan uudelleenanalysoinnin. Virasto tulee aloittamaan vuoropuhelun Elisa Oyj:n sekä muiden markkinatoimijoiden kanssa markkinatilanteen kartoittamiseksi sekä näkemysten keräämiseksi viestintäpalvelulain (917/2014) lakimuutosten ja EU-sääntelyn, mm. komission uuden markkinasuosituksen, aikaansaamista muutostarpeista.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset: 

Elisa Oyj:n valitus (Ulkoinen linkki) 

Telia Finland Oyj:n valitus (Ulkoinen linkki)  

Lisätietoja

Lakimies Anne Kaartinen, p. 0295 390 664, anne.kaartinen(at)traficom.fi

Päällikkö Mari Österberg, p. 0295 390 545, mari.osterberg(at)traficom.fi