Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

THL suosittelee vahvasti, että kaikki henkilömatkustajia kuljettavat kuljetusyhtiöt ja varustamot, reitistä ja kuljetusmuodosta riippumatta, edellyttävät, että kaikilla Suomen ulkopuolelta Suomeen tulevilla yli 12-vuotiailla matkustajilla on liikennevälineeseen noustessaan negatiivinen koronatestitodistus. Suositus koskee myös Suomeen palaavia Suomen kansalaisia.

THL suosittelee vahvasti, että kaikki henkilömatkustajia kuljettavat kuljetusyhtiöt ja varustamot, reitistä ja kuljetusmuodosta riippumatta, edellyttävät, että kaikilla Suomen ulkopuolelta Suomeen tulevilla yli 12-vuotiailla matkustajilla on liikennevälineeseen noustessaan negatiivinen SARS-CoV-2-testitodistus. 6–12-vuotiaille todistusta suositellaan, mutta ei edellytetä. Suositus koskee myös Suomeen palaavia Suomen kansalaisia. Suositus ei vaikuta voimassa oleviin matkustusrajoituksiin EU:n sisä- ja ulkorajoilla eikä negatiivinen testitulos vaikuta maahantulon edellytyksiin. THL suosittaa, että suosituksen mukainen toimintatapa käynnistyisi viimeistään tiistaina 23.2.2021.

Uuden virusmuunnoksen aiheuttaman merkittävän väestölle aiheutuvan henkeen ja terveyteen aiheutuvan uhkan torjumiseksi THL pitää välttämättömänä ehkäistä Suomeen saapuvien matkustajien COVID-19-tartuntariskiä tehokkaasti. Mikäli matkustajalla on lääkärintodistus sairastetusta mutta jo parantuneesta COVID-19-taudista ja aikaa on kulunut alle 6 kuukautta taudista parantumisesta, ei negatiivista koronavirustestitodistusta tarvitse vaatia.

Iso-Britannia ilmoitti Euroopan unionin terveysuhkien varhaisvaroitusjärjestelmän (EWRS) kautta joulukuussa 2020 koronaviruksen (SARS-CoV-2) uudesta muunnoksesta VOC 202012/01. Euroopan tautien valvonnan ja ehkäisyn keskus ECDC on arvioinut 29.12.2020 julkaisemassa riskinarviossa ja sen 21.1.2021 tehdyssä päivityksessä, että uusi SARS-CoV-2-muunnos leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemman alatyypit. Nykyisen tiedon perusteella voidaan arvioida, että mikäli edellä mainitut virusmuunnokset leviävät suomalaiseen väestöön, ne voivat aiheuttaa Covid-19-epidemian merkittävän kiihtymisen ja siten vaarantaa vakavasti väestön terveyttä ja johtaa terveydenhuollon ylikuormittumiseen.

Lisätietoja

THL:n tiedote 17.2.20212: THL suosittelee, että kaikilta ulkomailta Suomeen tulevilta matkustajilta edellytetään negatiivista koronatestitulosta (Ulkoinen linkki)

Ohjeita rajanylitykseen koronapandemian aikana (Ulkoinen linkki) (Rajavartiolaitos)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki