Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedonkeruujärjestelmä käyttää Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia

Tiedonkeruujärjestelmä on siirtynyt käyttämään Suomi.fi-tunnistusta. Suomi.fi-tunnistuksessa käytetään henkilökohtaisia pankkitunnuksia, varmennekorttia (esim. organisaatiokorttia) tai mobiilivarmennetta. Yrityksissä on myös annettava tiedonkeruujärjestelmään liittyvien asioiden hoitaville henkilöille asiointitarvetta vastaavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet kautta.

Suomi.fi-sivustolta voi tarkistaa, kenellä on oikeus valtuuttaa Suomi.fi-valtuudet -palvelussa (Ulkoinen linkki).

Tiedonkeruujärjestelmässä on käyttäjille valittavissa seuraavat roolit Suomi.fi-valtuudet -palvelussa:

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen
Tällä valtuudella voi valtuutettu oman tai toisen yrityksen puolesta toimittaa tiedonkeruujärjestelmään toimitettavia markkinatietoja sekä ylläpitää järjestelmään ilmoitetut yhteystiedot yrityksestä ja järjestelmää käyttävien henkilöiden yhteystietoja.

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen
Tällä valtuudella voi valtuutettu oman tai toisen yrityksen puolesta toimittaa tiedonkeruujärjestelmään toimitettavia markkinatietoja.

Ota huomioon, että yrityksen toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on yrityksessä yksin nimenkirjoitusoikeus sekä yksityinen elinkeinonharjoittaja voivat kirjautua tiedonkeruujärjestelmään ilman erillistä käyttöoikeuksien ja roolien myöntämistä Suomi.fi-valtuudet palvelussa. Edellä mainituille on tiedonkeruujärjestelmässä valmiiksi määritelty rooli ”Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen”.

Katso-palvelun roolit korvataan Suomi.fi-valtuuksilla Katso-palvelun poistumisen myötä vuoden 2020 loppuun mennessä. Mikäli organisaatiossanne vielä käytetään tiedonkeruujärjestelmän osalta Katso-rooleja, pyydämme korvaamaan nämä Suomi.fi-valtuuksilla. 

Suomi.fi-valtuuksien Virkailijavaltuuttamispalvelu

Virkailijavaltuuttamispalvelun myötä sähköinen valtuuttaminen ja toisen puolesta asioiminen mahdollistetaan myös organisaatioille, jotka eivät ole rekisteröityneet kaupparekisteriin. Näitä ovat esimerkiksi kunnat ja viranomaiset. Lue aiheesta lisää Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta (Ulkoinen linkki).

Traficom kerää viestintäpalveluja tarjoavilta toimijoilta tietoja erilaisten kyselyjen avulla. Kyselyt tehdään pääasiassa sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta.

Ohjeet sisäänkirjautumisesta Suomi.fi-tunnistuksella (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja: tiku@traficom.fi