Tiedonkeruujärjestelmän käyttämä Katso-tunnistus poistetaan - järjestelmä siirtyy käyttämään Suomi.fi-tunnistusta

Traficom kerää viestintäpalveluja tarjoavilta toimijoilta tietoja erilaisten kyselyjen avulla. Kyselyt tehdään pääasiassa sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta. Tiedonkeruujärjestelmän käyttämä Katso-tunnistus poistetaan 2.1.2020. Tiedonkeruujärjestelmä siirtyy sen sijaan käyttämään Suomi.fi-tunnistusta.

Suomi.fi-tunnistuksessa käytetään henkilökohtaisia pankkitunnuksia, varmennekorttia tai mobiilivarmennetta. Yrityksen toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai muun henkilön, jolla on yksin nimenkirjoitusoikeus, on annettava yrityksensä tiedonkeruujärjestelmään liittyvien asioiden hoitaville henkilöille asiointitarvetta vastaavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet (Ulkoinen linkki)kautta. Mikäli yritys ei vielä tällä hetkellä pysty käyttämään Suomi.fi-valtuudet -palvelua pyydämme lukemaan alla olevaa osiota "Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia?".

Tiedonkeruujärjestelmässä on käyttäjille valittavissa seuraavat roolit Suomi.fi-valtuudet -palvelussa:

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen
Tällä valtuudella voi valtuutettu oman tai toisen yrityksen puolesta toimittaa tiedonkeruujärjestelmään toimitettavia markkinatietoja sekä ylläpitää järjestelmään ilmoitetut yhteystiedot yrityksestä ja järjestelmää käyttävien henkilöiden yhteystietoja.

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen
Tällä valtuudella voi valtuutettu oman tai toisen yrityksen puolesta toimittaa tiedonkeruujärjestelmään toimitettavia markkinatietoja.

Vaikka tiedonkeruujärjestelmä ei vielä tällä hetkellä käytä Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia, voi yrityksiä ja oman tai toisessa yrityksessä työskentelevän henkilön etukäteen valtuuttaa Suomi.fi-valtuudet -palvelussa käyttäen yllä mainittuja rooleja.

Pyydämme huomioimaan, että yrityksen toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolla on yrityksessä yksin nimenkirjoitusoikeus, ja yksityinen elinkeinonharjoittaja voivat kirjautua tiedonkeruujärjestelmään ilman erillistä käyttöoikeuksien ja roolien myöntämistä Suomi.fi-valtuudet palvelussa. Edellä mainituille on tiedonkeruujärjestelmässä valmiiksi määritelty rooli ”Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen”.

Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Suomi.fi-valtuuksia ei voi vielä käyttää:

  • kuolinpesä, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, yhteisetuus ja julkinen organisaatio 
  • yhdistys ja säätiö
  • ulkomaalainen yritys tai henkilö.
  • yhtiöt, joilla on nimenkirjoitus kaksi tai useampi yhdessä

Nämä asiakkaat voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 aikana sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuudet -palvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun VRK:n  aikataulut Suomi.fi-valtuudet -palvelun päivityksestä tarkentuvat.

Niin kauan kuin Tiedonkeruujärjestelmän käyttäjällä ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, jatkavat käyttäjät Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa. Käytännössä valtuutettu kirjautuu Tiedonkeruujärjestelmään esimerkiksi pankkitunnuksilla –Katso-tunnisteen sijasta ja hän pystyy asioimaan valtuuttajien puolesta. Jotta asiointi on mahdollista myös tämän väliaikaisen ratkaisun jälkeen, jokaisen valtuutetun täytyy pyytää valtuuttajilta Suomi.fi-valtuuksia heti, kun se on mahdollista. Tiedotamme Tiedonkeruujärjestelmän käyttäjiä tästä vielä erikseen.

Lisätietoja: tiku@traficom.fi

Huom! Aikataulua ja tiedotetta on muokattu 14.10.2019. Lisätty osiot "Kuka ei vielä voi käyttää Suomi.fi-valtuuksia?" ja "Tunnistusmenetelmät".

Aikataulua muokattu 8.11.2019 (muutos tapahtuu vuodenvaihteessa 2019-2020).

Aikataulua muokattu 15.11.2019 (muutos tapahtuu 2.1.2020).