Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedot julkisen liikenteen suoritteista tukevat liikennepoliittista päätöksentekoa

Julkisen liikenteen suoritetilasto on julkaistu enimmäistä kertaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastotietokannassa. Tilastoinnin tarkoituksena on tuottaa liikennepoliittista päätöksentekoa varten tietoa sekä kotimaan henkilöliikenteen tarjonnan että kysynnän volyymeistä sekä julkisen rahoituksen vaikutuksesta. Nyt julkaistut tiedot ovat vuodelta 2019. Vuoden 2020 tiedot julkaistaan loppuvuonna.

”Meidän tehtävämme on seurata muutoksia ja tarjota tietoa tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin ja päätöksenteon pohjaksi. Nyt saamme julkisen liikenteen suoritteista tietoa ensimmäistä kertaa aiempaa käytettävämmässä muodossa. Julkaistut tilastot tuovat näkymän aikaan ennen koronapandemiaa. Pandemian vaikutukset julkiseen liikenteeseen vuodesta 2020 alkaen ovat merkittävät, ja pääsemme vuoden lopussa tarkastelemaan niitä tilastollisesti”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Tilastointi kattaa kotimaan julkisen henkilöliikenteen niin, että mukana on raide-, linja-auto-, taksi-, lento-, kaupunkilautta- ja kaupunkipyöräliikenne. Tilastoon kuuluu sekä joukkoliikenne että tilausliikenne. Tilastoitavia suoritteita ovat liikennepalveluiden tarjonta- ja kysyntätiedot, liikevaihtotiedot sekä julkishallinnon eli valtion ja kuntien rahoitus.

Julkista liikennettä rahoitettiin miljardilla vuonna 2019

Vuonna 2019 julkisen liikenteen tarjonta oli noin 1,37 miljardia ajoneuvokilometriä mikä oli 3,6 % edellisvuotta enemmän. Kokonaistarjonta jakaantui tasan joukkoliikenteen ja tilausliikenteen välillä. Tilausliikenne sisältää sekä linja-auto- että taksiliikenteen säännöllisen ja muun tilausliikenteen. Julkisen liikenteen matkustajia oli 667 miljoonaa eli 4,8 % edellisvuotta enemmän.

Julkista liikennettä rahoitettiin 1,005 miljardilla eurolla, josta joukkoliikenteen osuus oli 54 %. Loppurahoitus kohdistui taksiliikenteeseen. Rahoituksesta 339 miljoonaa oli suoraa liikenteen ostoihin kohdistuvaa rahoitusta ja 656 miljoonaa välillistä erityisryhmien, koululaisten ja varusmiesten matkakustannusten korvauksiin tarkoitettua rahoitusta.

Taulukko 1. Julkisen liikenteen suoritteet ja rahoitus sekä joukkoliikenteen osuus julkisesta liikenteestä 2018 ja 2019

  Joukkoliikenteen osuus Joukkoliikenteen osuus 
 Yhteensä%Yhteensä% 
Suoritteet, milj.     
Ajoneuvokilometrit1 36650 %1 31852 %3,6 %
Paikkakilometrit53 39787 %52 27587 %2,1 %
Matkustajamäärä66792 %63692 %4,8 %
Henkilökilometrit12 40985 %12 09086 %2,6 %
Rahoitus, milj. euroa     
Suora rahoitus, ostot33999 %32699 %4,0 %
Suora rahoitus, lipputuet9100 %10100 %-9,3 %
Matkakustannusten korvaukset65629 %66028 %-0,6 %
Yhteensä1 00554 %99652 %0,8 %

Linja-autoilla ja rautateillä matkustettiin eniten – rautateillä matkat pidempiä

Julkisessa liikenteessä eniten matkustettiin linja-autoilla ja rautateillä. Vuonna 2019 linja-autojen matkustajamäärien markkinaosuus oli 54 % ja henkilökilometrien suoritteiden osuus 36 %. Vastaavasti rautateillä matkustajia oli 14 %, mutta henkilökilometriä eniten eli 38 %. Rautateillä matkustetaan siis suhteellisesti pidempiä matkoja kuin linja-autoliikenteessä.

Kuva 1. Julkisen liikenteen matkustajamäärien markkinaosuudet 2019

Kuva 2. Julkisen liikenteen henkilökilometrien markkinaosuudet 2019

Julkisen liikenteen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 2,85 miljardia euroa, mikä oli 0,4 % edellisvuotta vähemmän. Kokonaisliikevaihdosta suurin osa muodostuu taksiliikenteen (41,1 %) ja linja-autoliikenteen (34,0 %) liikevaihdosta.

Taulukko 2. Julkisen liikenteen liikevaihto ja julkishallinnon rahoitus 2019

Yhteensä2 847348,1656,51004,535,3 %12,2 %
Rautatieliikenne yhteensä39454,09,763,716,2 %13,7 %
Kaukoliikenne29424,95,630,510,4 %8,5 %
HSL lähiliikenne6925,72,628,240,7 %37,0 %
Muu lähiliikenne313,41,54,916,1 %11,1 %
Raitiovaunu, metro, kaupunkilautat ja kaupunkipyörät100-44,15,4-38,7-38,7 %-44,0 %
Linja-autoliikenne yhteensä968332,6179,3511,952,9 %34,4 %
Suurten kaupunkiseutujen linja-autoliikenne457203,114,1217,247,6 %44,5 %
Linja-autojen tilausliikenne2523,678,582,032,6 %1,4 %
Muu linja-autoliikenne259125,986,7212,682,0 %48,5 %
Markkinaehtoinen kaukoliikenne660,04,54,56,8 %0,0 %
Muu linjaliikenne193125,982,3208,2107,6 %65,1 %
Taksiliikenne1 1710,0461,6461,639,4 %0,0 %
Lentoliikenne2145,60,56,12,8 %2,6 %

Poikkeuksellisen vuoden 2020 julkiseen liikenteeseen näkymää vuoden lopussa

Julkisten liikenteen suoritetilaston laadinnassa käytetään paljon erilaisia valmiita lähdeaineistoja, joiden lisäksi osa tiedoista perustuu erityisselvityksiin. Tilaston julkaisuaikataulu määrittyy lähdeaineistojen valmistumisen mukaan, joten lopulliset tiedot saadaan jatkossa noin vuoden viiveellä tilastointiajankohdan päättymisen jälkeen. Lisäksi jatkossa on tarkoitus julkaista osa tiedoista ennakollisina tätä nopeammin.

”Vuoden 2020 lopulliset tiedot julkaistaan joulukuussa 2021. Koronapandemian vaikutukset ovat suuret. Vuonna 2020 viranomaisten järjestämän liikenteen matkustajamäärät putosivat 30–40 prosenttia, mikä vaikutti lipputuloihin yli 100 miljoonaa euroa. Liikenteen tarjonta heikkeni etenkin markkinaehtoisessa liikenteessä”, kertoo ylitarkastaja Toni Bärman.

Julkisen liikenteen suoritetilaston tiedot julkaistaan ensimmäisestä kertaa Traficomin tilastotietokannassa, joka on toteutettu PXWeb-tekniikalla. Tietokannasta on helppo poimia isommasta taulukosta käyttöön sopiva tietokokonaisuus tarkastelua tai jatkokäsittelyä varten. Voit myös tehdä palvelussa esimerkiksi valmiita kuvioita.

Lisätietoja

Julkisen liikenteen suoritetilasto Traficomin tilastotietokannassa (Ulkoinen linkki)

erityisasiantuntija Juha-Pekka Konttinen, p. 029 534 5323, juha-pekka.konttinen(at)traficom.fi
ylitarkastaja Toni Bärman, p. 029 534 6764, toni.barman(at)traficom.fi