Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 19.9.2021 asti. Suomeen palaavat henkilöt ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Valtioneuvoston 19.8.2021 antaman päätöksen mukaisesti 23.8.2021 alkaen EU- ja Schengen-sisärajoilla sallitaan; kaikki henkilöliikenne niistä maista**, joista epidemiologinen tilanne sen sallii tai hyväksyttävällä todistuksella ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid 19-taudista. Lisäksi sallitaan liikenne tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*. EU-/Schengen-ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne*** niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii tai hyväksyttävällä todistuksella ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen EU-/Schengen- sisärajojen** ja tiettyjen ulkorajojen*** kautta ja tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*. Lisäksi sallitaan rajoituksetta niiden henkilöiden maahanpääsy, joilla on esittää hyväksyttävä todistus ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai EU-Schengen-sisärajoilla alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid 19-taudista. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta EU-/Schengensisärajaliikenteessä. Suomessa asuvien tulee välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Maahantulorajoitus ei koske kuljetusvälineitä. Maahantulo sallitaan myös liikenteenharjoittajan palveluksessa olevalle kuljettajalle ja henkilökunnalle työtehtävässään. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä. 

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella. 

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu EU-/Schengen-ulkorajaliikenteen osalta 19.9.2021 asti.

*EU-/Schengen-sisärajan maat, joissa sallitaan rajayhteisöjen välinen liikenne maarajalla: Norja, Ruotsi(Ylitornio)

**EU-/Schengen-sisärajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta: Puola, Unkari 2 / 2 traficom.fi

***EU-/Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta: Hong Kong, Kiina, Macao, Taiwan, Uusi-Seelanti, Vatikaani

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila@traficom.fi
Ylitarkastaja Ani Sohlberg, s-posti: ani.sohlberg@traficom.fi