Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote 22.4.2021: Rajat ylittävän linja-auto- ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 25.5.2021 asti. Suomeen palaavat henkilöt niistä maista, joista rajaliikenteen rajoituksia ei ole kokonaan purettu, ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi maahan saapumisesta.

Valtioneuvoston 22.4.2021 antaman päätöksen mukaisesti 26.4.2021 alkaen Schengenin sisärajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta sekä muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne niistä maista*, joista epidemiologinen tilanne sen sallii. Schengenin ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne** niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen Schengenin sisärajojen* ja tiettyjen ulkorajojen** kautta. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta. Suomessa asuvien tulee välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Maahantulorajoitus ei koske kuljetusvälineitä. Maahantulo sallitaan myös liikenteenharjoittajan palveluksessa olevalle kuljettajalle ja henkilökunnalle työtehtävässään. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vrk ajaksi maahan saapumisesta lukuun ottamatta matkustajia, jotka saapuvat maista, joista rajaliikenteen rajoitukset on kokonaan purettu. Karanteenia vastaavat olosuhteet voidaan korvata kahdella koronatestillä. Ohjeistus karanteenia vastaavista olosuhteista ja/tai koronatestauksesta koskee myös henkilökuljetusvälineiden miehistöä.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu 25.5.2021 asti.

*Schengen-sisärajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta; Islanti

**Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta; Australia, Etelä-Korea, Vatikaani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Singapore, Thaimaa2 / 2 traficom.fi

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila@traficom.fi
Ylitarkastaja Ani Sohlberg, s-posti: ani.sohlberg@traficom.fi