Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 16.1.2022 asti. Suomeen palaavat henkilöt ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Valtioneuvoston 28.12.2021 antaman päätöksen mukaisesti 28.12.2021 klo 15.00 alkaen EU-/Schengen-ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne hyväksyttävällä todistuksella ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta, jonka lisäksi on oltava todistus enintään 48 tuntia ennen maahan saapumista tehdyn Covid 19-testin negatiivisesta tuloksesta.

EU- ja Schengen-sisärajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen tai muu välttämätön liikenne tai hyväksyttävällä todistuksella ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid 19-taudista. Näiden lisäksi on oltava todistus enintään 48 tuntia ennen maahan saapumista tehdyn Covid 19-testin negatiivisesta tuloksesta. Lisäksi sallitaan liikenne tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan rajoituksetta niiden henkilöiden maahanpääsy, joilla on esittää hyväksyttävä todistus ennen Suomeen saapumista saadusta Covid 19-rokotussarjasta tai EU-Schengen-sisärajoilla alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta Covid 19-taudista. Näiden lisäksi on oltava todistus enintään 48 tuntia ennen maahan saapumista tehdyn Covid 19-testin negatiivisesta tuloksesta. Lisäksi sallitaan liikenne tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin*. Osassa EU-/Schengen-ulkorajaliikenteestä sallitaan maahantulo EU-/Schengen-sisärajaliikenteen edellytysten mukaisesti**. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta EU-/Schengen-sisärajaliikenteessä.

Maahantulorajoitus ei koske kuljetusvälineitä. Maahantulo sallitaan myös liikenteenharjoittajan palveluksessa olevalle kuljettajalle ja henkilökunnalle työtehtävässään. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan ulkorajoilla aina tai tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan terveystarkastukseen.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu 16.1.2022 asti.

*EU-/Schengen-sisärajan maat, joissa sallitaan rajayhteisöjen välinen liikenne maarajalla: Norja, Ruotsi+ Ahvenanmaa-Norrtälje

**EU-/Schengen-ulkorajan maat, joista sallitaan liikenne EU-/Schengen-sisärajaliikenteen maahantulon edellytysten mukaisesti:

Andorra, Australia, Argentiina Bahrain, Bulgaria, Chile, Etelä-Korea, Hong Kong, Indonesia, Irlanti, Kanada, Kiina, Kolumbia, Kuwait, Kroatia, Kypros, Macao, Monaco, Peru, Qatar, Romania, Ruanda, San Marino, Saudi-Arabia, Taiwan, Uruguay, Uusi-Seelanti, Vatikaani, Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila@traficom.fi  

Ylitarkastaja Ani Sohlberg, ani.sohlberg@traficom.fi