Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote 6.11. Rajat ylittävän linja-auto- ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 22.11.2020 asti. Suomeen palaavat henkilöt niistä maista, joista rajaliikenteen rajoituksia ei ole kokonaan purettu, ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 10 vuorokau-deksi maahan saapumisesta.

Valtioneuvoston 5.11.2020 antaman päätöksen mukaisesti 9.11.2020 alkaen Schengenin sisärajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne ja tiettyjen maarajojen kautta liikenne erityisin rajoituksin***. Schengenin ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne ja työmatkaliikenne tietyistä maista*. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne** niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla sekä Schengenin sisärajojen ja tiettyjen ulkorajojen* kautta työssä käyvillä ja tiettyjen maarajojen kautta erityisin rajoituksin***. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen Schengenin ulkorajojen** kautta. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen -valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta. Suomessa asuvien tulee välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 10 vrk ajaksi maahan saapumisesta lukuun ottamatta matkustajia, jotka saapuvat maista, joista rajaliikenteen rajoitukset on kokonaan purettu. Karanteenia vastaavat olosuhteet voidaan korvata kahdella vapaaehtoisella koronatestillä. Ohjeistus karanteenia vastaavista olosuhteista ei koske kuljetusvälineiden miehistöä heidän jatkaessaan työssään Suomen alueella.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu 22.11.2020 asti.

 

* Schengen-ulkorajan maat, joista sallitaan työmatkaliikenne: Andorra, Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros, Monaco, Romania, San Marino, Yhdistynyt kuningaskunta

**Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituksetta; Australia, Japani, Vatikaani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Singapore, Etelä-Korea, Thaimaa, Uruguay

*** Schengen-sisärajan maat, joista sallitaan rajayhteisöjen välinen liikenne maarajalla; Ruotsi, Norja

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila(at)traficom.fi  

Ylitarkastaja Ani Sohlberg, s-posti: ani.sohlberg(at)traficom.fi