Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tiedote lentäjille, lennonjohtajille, lennontiedottajille ja matkustamohenkilöstölle: Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaolon jatkaminen poikkeusmenettelyllä

Koronatilanne rajoittaa mm. ilmailulääkäreiden vastaanottotoimintaa. Tästä syystä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ottanut käyttöön poikkeusmenettelyn, mikä helpottaa lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jatkamista.

Kaikkien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten sekä matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 4 kuukaudella, kuitenkin enimmillään 27.11.2020 saakka. Edellytyksenä voimassaoloajan jatkamiselle on, että hakijalla on aiemmin myönnetty voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus/matkustamomiehistön terveydentilatodistus, jossa ei ole muita kuin näköä (VNL, VDL, VML, CCL, VCL) koskevia rajoituksia ja lupakirjan myöntäjävaltio on Suomi.

Voimassaolon jatkaminen tapahtuu Traficomin antamia prosessiohjeita noudattaen. Laboratoriokokeita ja tavanomaista tarkastusta ei edellytetä. Voimassaolon jatkamiseksi hakijan tulee ottaa yhteyttä tässä tiedotteessa esitettyihin Traficomin perehdyttämiin ja hyväksymiin ilmailulääkäreihin.

Poikkeusprosessi on tarkoitettu vain niille, joille lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassa pysyminen poikkeustilanteen aikana on ehdottoman välttämätön ja voimassaolon jatkamiselle tulee olla perusteltu syy.

Luokan LAPL-kelpoisuustodistus on riittävä suuressa osassa yleis- ja harrasteilmailua. Luokan 2 lääketieteellistä kelpoisuustodistusta hakiessa tulee sen vuoksi perustella miksi voimassa oleva LAPL-kelpoisuus ei ole riittävä (esim. palo- ja SAR -lennot sekä HEMS-toiminnan asettamat vaatimukset). Huomioi myös tiedote lupakirjaan vaadittavasta lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta .

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätös (Traficom/131874/05.00.28.00/2020): Päätös poikkeusten myöntämisestä asetuksen (EU) N:o 2018/1139 artiklan 71(1) nojalla (Ulkoinen linkki) 

Poikkeusmenettelyyn perehdytettyjen ilmailulääkäreiden yhteystiedot:

  • Aava Aviapolis AeMC, ilmailulääkäri Janne Lepola: janne.lepola(at)aava.fi, p. 010 380 2350
  • Finnair Terveyspalvelut AeMC, ilmailulääkärit Kimmo Ketola ja Anssi Reponen, p. 09 818 4831
  • Puolustusvoimat AeMC, ilmailulääkärit Matti Mäntysaari ja Jarmo Skyttä, p. 0299 576 148
  • Mehiläinen Oy, ilmailulääkäri Antti Tuori: antti.tuori(at)mehilainen.fi, p. 050 340 2446
  • Terveystalo Oy, Ilmailulääkäri Simo Piitulainen: simo.piitulainen(at)terveystalo.com, p. 050 330 3198

Lisätietoja:

sähköpostitse liikennelaaketiede(at)traficom.fi

Tiedotetta päivitetty 27.3.2020 päätöksen perusteella: Voimassaolon jatkamismahdollisuus koskee kaikkia lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia (luokat 1,2 ja 3, aikaisemmin vain luokat 1 ja 3) sekä yleis- ja harrasteilmailussa usein käytettäviä LAPL-kelpoisuustodistuksia.