Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut päätöksen, jonka avulla mm. lentäjien lupakirjojen kelpuutusten voimassaoloa voidaan jatkaa ja uusia poikkeustilanteessa.

Traficom on tehnyt EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 (1) mukaisesti päätöksen, jolla poiketaan tietyistä (EU) No 1178/2011, (EU) No 965/2012, (EU) 2015/340 ja (EU) 1321/2014 asetusten vaatimuksista 23.03.2020 ja 23.11.2020 välisenä aikana. Lentolupakirjojen osalta poikkeus koskee lentomiehistöasetuksen kohtia FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.940 ja FCL.1025.

Kyseistä Traficomin poikkeuslupaa lupakirjoihin voidaan soveltaa ainoastaan, mikäli hakijalla on suomalainen lupakirja ja hän työskentelee Part-ORO määräyksiä noudattavan toimijan palveluksessa. Jos hakija työskentelee ulkomaalaisen operaattorin alaisuudessa, tulee ko.  operaattorin toimivaltaisen viranomaisen olla myöntänyt lieventäviltä toimenpiteiltään vastaavan poikkeusluvan.

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen sekä mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa 4 kuukautta tai poikkeusluvan loppuun asti (23.11.2020), kumpi päivämäärä on aiemmin, seuraavin ehdoin:

  1. voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus, joka on merkittynä EASA CPL-, MPL- tai ATPL-lupakirjaan;
  2. lupakirjan oikeuksia käytetään sellaisessa organisaatiossa, jonka hallintajärjestelmään sovelletaan Part-ORO vaatimuksia
  3. Lupakirjan haltijan tulee olla saanut operaattorin määrittelemää kertauskoulutusta kyseistä luokka- tai tyyppikelpuutusta varten, jolla varmistetaan riittävät tiedot ilma-aluksen turvalliseksi operoimiseksi. Arvioinnin tulee sisältää myös epätavalliset- ja hätätilanneproseduurit.

Opettajakelpuutuksia ja tarkastuslentäjän valtuutuksia voidaan jatkaa poikkeusluvan loppuun asti, jos kelpuutuksen tai valtuutuksen haltija toimii edellä mainittujen lentäjien koulutus- tai tarkastustoiminnassa.

Kielitaitomerkintä voidaan jatkaa poikkeusluvan loppuun asti (23.11.2020).

Traficom on tehnyt 7.4.2020 täydentävän päätöksen joka mahdollistaa myös vanhentuneiden luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen tai opettaja- ja tarkastuslentovaltuutusten uusimisen. Uusiminen voidaan tehdä samoilla poikkeusmenettelyillä kuin voimassaolon jatkokin, edellyttäen että kelpuutus/merkintä/valtuutus on vanhentunut poikkeusluvan voimassaoloaikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan. Lisäksi edellytetään, että haltijan ei ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronavirustilanteesta johtuvien syiden takia.

Merkinnät voi jatkaa lupakirjaan operaattorin nimeämä tarkastuslentäjä tai kielitaitotarkastaja kielitaitomerkinnän osalta.

Ohjeet

Tarkastuslentäjän tai kielitaitotarkastajan tulee täyttää poikkeusluvan perusteella myönnetyistä jatkamisista normaali lausuntolomake, jonka remarks-osioon kirjoitetaan, että kelpuutuksen/valtuutuksen jatko on tehty Traficomin 23.3.2020 myönnetyn Covid-19 poikkeusluvan perusteella. Kelpuutus jatketaan alkuperäisestä voimassaolopäivämäärästä eteenpäin 4 kk tai enintään 23.11.2020 saakka. Tämä lausunto toimitetaan kirjaamoon normaalimenettelyn mukaisesti ja tarkastuslentäjällä/kielitaitotarkastajalla on myös normaali arkistointivelvollisuus näiden lausuntojen suhteen.

Lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia voi edelleen hakea myös normaalimenettelyin. Lupakirjamerkinnöistä voit ottaa yhteyttä Traficomin sähköpostitse lupakirjat(at)traficom.fi

Traficom on tiedottanut lupakirjojen kelpuutusten voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta tarkastuslentäjiä erikseen.

Lisätietoja:

Traficomin päätös 23.3.2020: Decision on granting exemptions under Article 71(1) of Regulation (EU) No 2018/1139 (Ulkoinen linkki)

Traficomin päätös 7.4.2020: Decision on granting exemptions under Article 71(1) of Regulation (EU) No 2018/1139

lupakirjat(at)traficom.fi

tiedotetta päivitetty: 23.3.2020 tehtyä päätöstä on täydennetty 7.4.2020 tehdyllä päätöksellä siten, että myös korkeintaan yhden kuukauden vanhentuneena olleita luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutuksia, kielitaitomerkintöjä ja opettaja- ja tarkastuslentäjävaltuutuksia voidaan uusia samoilla poikkeusmenettelyillä kuin voimassaolon jatkaminen voidaan tehdä.