Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote lentäjille: Poikkeusmenettelyjä kelpuutusten ja valtuutusten voimassaolojen pidentämiseksi jatketaan 31.3.2021 saakka

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa maaliskuussa 2020 aloitettua poikkeusmenettelyä, jonka avulla lentäjien tiettyjen kelpuutusten ja valtuutusten voimassaoloa on voitu jatkaa vaatimuksista poiketen. Edellytyksenä on edelleen, että normaali voimassaolon jatko ei ole mahdollista koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Traficom teki maalis- ja huhtikuussa 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Voimassaolon jatkon pituus on ollut joko 4 kk tai poikkeusluvan päättymiseen saakka asiasta riippuen.

Ensimmäiset kelpuutusten ja valtuutusten voimassaoloon myönnetyt poikkeusluvat ovat päättymässä 23.11. tai 27.11.2020. Normaali voimassaolon jatko on edelleen joissain tapauksissa mahdotonta mm. koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Tästä syystä Traficom on tehnyt EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 (2) mukaisesti päätöksen, jonka perusteella lentäjien kelpuutusten voimassaoloa voidaan jatkaa poikkeusmenettelyllä enintään 31.3.2021 saakka. Mikäli lentäjä on saanut kelpuutukseensa tai valtuutukseensa jatkoa jo kevään poikkeusluvan perusteella, tulee tuo aikaisempi jatko huomioida uutta jatkoa tehtäessä. Nämä yhteenlasketut jatkot voivat olla maksimissaan kahdeksan kuukautta, tai 12 kk opettajien ja tarkastuslentäjien osalta.

Huom.

Traficom korostaa, että kelpuutuksen tai valtuutuksen voimassaoloa on lähtökohtaisesti pyrittävä jatkamaan normaalimenettelyin. Poikkeusluvan käytön ehtona on, että koronatilanne aidosti estää normaalin jatkon. Mikäli jatko tehdään, lentäjän tulee sen aikana aktiivisesti pyrkiä suorittamaan voimassaolon jatko normaalimenettelyin.

Ketä päätös koskee ja millä edellytyksillä?

Tehty päätös koskee seuraavia kelpuutuksia ja valtuutuksia. Pisin mahdollinen voimassaolon jatko riippuu alkuperäisen poikkeusluvalla tehdyn jatkon alkamispäivämäärästä, joten se vaihtelee lentäjästä riippuen:

1) Part-ORO organisaatiossa työskentelevät

Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset, mittarilentokelpuutukset, kielitaitomerkinnät, opettajakelpuutukset ja tarkastuslentäjävaltuutukset joiden haltijat osallistuvat kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO):

  • kelpuutuksen/merkinnän/valtuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia
  • yhteenlaskettu poikkeusluvilla tehty kelpuutuksen jatko on maksimissaan 8 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka. Kielitaitomerkinnän, opettajakelpuutuksen ja tarkastuslentäjävaltuutuksen osalta maksimiaika on 12 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka.

2) Muut kuin Part-ORO organisaatiossa työskentelevät

Näitä ovat mm. yleisilmailijat, koulutusorganisaatiossa tai kolmannen maan operaattorin palveluksessa työskentelevät.

Traficomin myöntämiin Part-FCL-lentolupakirjoihin merkityt luokkakelpuutukset, tyyppikelpuutukset, mittarilentokelpuutukset, kielitaitomerkinnät, opettajakelpuutukset ja tarkastuslentäjävaltuutukset joiden haltijat eivät osallistu kyseisiin luokkiin ja tyyppeihin kuuluvien ilma-alusten käyttöön sellaisessa organisaatiossa, johon sovelletaan lentotoiminta-asetuksen liitettä III (Part-ORO):

  • kelpuutuksen/merkinnän/valtuutuksen on oltava voimassa tai ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole tai ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteen takia
  • yhteenlaskettu poikkeusluvilla tehty kelpuutuksen jatko on maksimissaan 8 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka. Kielitaitomerkinnän, opettajakelpuutuksen ja tarkastuslentäjävaltuutuksen osalta maksimiaika on 12 kk tai korkeintaan 31.3.2021 saakka.

Ohjeet

Kun voimassaoloa jatketaan toistamiseen poikkeusluvan pohjalta, lentäjän ei tarvitse tehdä uudelleen alkuperäisissä päätöksissä mainittuja lisäkoulutuksia tai ohjeistuksia (briefing). Kelpuutuksen uusi voimassaolo tulee kuitenkin merkitä lentäjän lupakirjaan. Voimassaolon jatkon lupakirjaan voi tehdä joko tarkastuslentäjä tai lennonopettaja (SEP-kelpuutusten jatkot), mutta jos kyseessä on kelpuutuksen uusinta, merkinnän voi tehdä ainoastaan tarkastuslentäjä tai Traficom.

Lennonopettajan tai tarkastuslentäjän pitää täyttää poikkeusluvan perusteella myönnetyistä jatkamisista tai uusimisista normaali lausuntolomake, jonka remarks-osioon kirjoitetaan, että kelpuutuksen jatko on tehty Traficomin Covid-19 poikkeusluvan 20.11.2020 perusteella.

Kelpuutus jatketaan alkuperäisestä voimassaolopäivämäärästä eteenpäin 8 kk (kielitaitomerkinnät, opettajat ja tarkastuslentäjät 12 kk) tai enintään 31.3.2021 saakka. Lausuntolomake toimitetaan Traficomin kirjaamoon normaalimenettelyn mukaisesti, ja lennonopettajalla ja tarkastuslentäjällä on myös normaali arkistointivelvollisuus näiden lausuntojen suhteen.

Lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia voi edelleen hakea myös normaalimenettelyin.

Esimerkkejä jatkamisesta

Lisätietoja:

tiiminvetäjä Helena Pietilä, p. 029 534 6096, helena.pietila(at)traficom.fi

erityisasiantuntija Jani Hottola, p. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi, Twitterissä @yleisilmailija

lupakirjat(at)traficom.fi