Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta hakeville: Lentokelpoisuustarkastajan valtuutusten myöntämisiin joustoa, näyttötöitä ei tällä hetkellä oteta vastaan

Lentokelpoisuustarkastajan valtuutusten myöntämisiin on tehty joustoa näyttötöiden suorittamisen osalta. Vanhat lentokelpoisuustarkastajan valtuutukset ovat muunnettavissa uusiksi, mutta täysin uudet valtuutushakemukset käsitellään vasta myöhemmin.

Koronavirus tilanteen vaatimien rajoitusten vuoksi sosiaaliset kontaktit on pidettävä minimissään. Näin ollen uusia näyttötöitä ei valitettavasti voida tällä hetkellä ottaa vastaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen vanha lentokelpoisuustarkastajan ELA1 valtuutus on muunnettavissa lentokelpoisuustarkastajan Part ML -valtuutukseksi, mikäli hakija suorittaa Part ML -teoriakokeen hyväksytysti ja on viimeisen vuoden aikana tehnyt vähintään yhden suositusraportin. Näyttötöiden vastaanottaminen pyritään siirtämään 8 kuukaudella eteenpäin, jotta aktiviisin lentokausi saadaan ylitettyä ja koronatilanteen tuomat rajoitukset vähenemään.

Uudet Part ML -valtuutukset tullaan myöntämään minimissään 8 kuukaudeksi. Mikäli edellisestä näyttötyöstä on aikaa alle 5 vuotta, valtuutus voidaan myöntää maksimissaan viiden vuoden päähän edellisestä näyttötyöstä. Mikäli edellisestä näyttötyötä on aikaa yli 5 vuotta, valtuutus voidaan myöntää nykyisen valtuutuksen päättymispäivään asti tai minimissään 8 kuukaudeksi, vaihtoehdoista pisin jakso huomioiden.

Ne hakijat, jotka ovat jo suorittaneet näyttötyön, sekä näyttökokeen hyväksytysti, saavat valtuutuksen asetuksen mukaisesti viideksi vuodeksi.

Hakijoiden, joilla ei ole ollut ELA1-valtuutusta ja jotka hakevat uutta Part ML lentokelpoisuustarkastajan valtuutusta, hakemukset käsitellään heti, kun rajoitukset sen sallivat. Nettipohjaisen Part ML -teoriakokeen suorittaminen etukäteen on edelleen mahdollista.

Pyrimme käsittelemään hakemukset mahdollisimman pian ja pahoittelemme poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamaa viivästystä.

Lisätietoja:

Sähköpostitse: lentokelpoisuus(at)traficom.fi

Lisätty päätös.