Tiedote luotseille ja merenkulkijoille: Luotsauksen lupakirjojen voimassaolon jatkaminen sekä koeluotsauksen vastaanottamiseen liittyen helpotuksia

Lainsäädäntöön tehdyt väliaikaiset muutokset ovat tuoneet helpotuksia luotsauksen lupakirjojen voimassaolojen jatkamiseen sekä koeluotsauksen vastaanottamiseen.

Koronaviruspandemia hankaloittaa ja joissain tapauksissa estää luotsauksen lupakirjan uudistamiseen vaadittavan luotsaustutkinnon osa-alueen suorittamisen suomalaisessa merenkulun oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Eteen voi tulla myös tilanteita, joissa koeluotsauksen vastaanottaja ei pääse alukselle, jolloin koeluotsauksen vastaanottaminen ei ole mahdollista.

Luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden voimassaolon jatkaminen yli viimeisen voimassaolopäivämäärän

Liikenne ja viestintävirasto Traficom myöntää luotsauksen lupakirjat, joita ovat luotsin ohjauskirja, linjaluotsinkirja ja erivapaus.

COVID-19 pandemiasta johtuen, voimassa olevaan luotsauslakiin (940/2003) on tehty väliaikaiset muutokset lailla 408/2020. Luotsauslain perusteella myönnetyt luotsauksen lupakirjat, joiden voimassaolo päättyy 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020, voimassaolo jatkuu alkuperäisen luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan tai erivapauden viimeisestä voimassaolopäivästä kuusi kuukautta ilman erillistä hakemusta.

Koeluotsaus

Luotsin ohjauskirjan tai linjaluotsinkirjan yhtenä saamisen edellytyksenä on koeluotsaus, jonka vastaanottaa Traficomin virkamies.

Luotsauslain koeluotsausvaatimusta ei edellytetä myönnettäessä uusia luotsin ohjauskirjoja tai linjaluotsinkirjoja ajanjaksona, joka alkaa 16 päivänä maaliskuuta 2020 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2020. Ilman koeluotsausta myönnettävä luotsin ohjauskirja tai linjaluotsinkirja on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Mikäli koeluotsauksen vastaanottaminen pystytään suorittamaan normaalisti, myönnettävä luotsin ohjauskirja tai linjaluotsinkirja on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä.

Lisätietoja:

sähköpostitse luotsausasiat(at)traficom.fi